Author Topic: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009  (Read 12640 times)

SaimasterDevotee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3323
 • I Love my Master
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #30 on: July 14, 2009, 02:11:22 AM »
జై సాయి మాస్టార్

బాబా విస్వమంతా అన్ని జీవులలో తానే ఉన్నానని,అంతా ఆయన రూపమేనని అన్నారు. ఐతే

1. మంచి వారిలోను చడ్డవారిలోను కూడా బాబా ఉండాలి కదా లేదా సందర్భం బట్టి మారుతుందా ? లేదా చెడును కూడా మనం మంచిగా తీసుకోవాలా? ఉదాహరణకి మనకి హాని కలిగించే చెడ్డవారు ఎదురైతే మన భావం ఎలా ఉండాలి?
2. ఆ చెడ్డవారిలో బాబా లేరా? 

3. అన్ని జీవులలో బాబా ఉన్నారుకదా మనకు హాని కలిగించని జీవులలో బాబాని చూడగలము అదే హాని కలిగించే జీవులలో  practical గా మనం బాబాని చూడలేము. అది వేరు అనుకోవడం వల్లనే కావచ్చు (పాకలపాటి గురువుగారు చెప్పినట్లు) కానీ మనలాంటి సామాన్యులకి అది సధ్యపడదు కదా? దీని బట్టీ బాబా చెప్పిన ముఖ్యమైన సూత్రాన్ని పాటించలేకపోవడం జరుగుతుంది.

జై సాయి మాస్టార్                         

Jai Sai Master!
 
Before answering those think like this......

1) How can we judge good people and bad people?
2) Is Good and Bad really exists??
3) Aren't they relational??
4) Aren't they depends upon our attitude??

Naturally all people are good. It depends on us whether they are good or bad. According to our perception we think that particular person is bad, but they turn out to be very good to his/her people. Now the question is, he or she really good or bad? I want to refer one particular incident....When someone asks Dhuryodhana and Dharmaraju, pick one or two good people that they met. Dharmaraja came up with an answer that everyone he met were all good. He couldn't find even a single person that was bad. But Dhuryodhana came up with an answer that everyone he met were all bad, except him.... that means he is the only good person that he knows. Whoever appeared good to Dharmaraja turned out to be Bad to Dhuryodhana. WHY?

Why Because, according to our attitude they turned out to be good/bad. Isn't it??

That is what Master Garu tried to convey us through this Chapter. In his Golden words...---when someone asked about a particular person who made Master garu to suffer, "Why didn't you get angry at that person??" Masterji replyed calmly, ....meeru naaku namaskaram chaesindi naakukaadu, meelovunna bhaavaaniki, nakosam dushpracharam chesindi kudaa naagunchikaadu, meelo vunna bhaavaanikae. abhimaanichinnaa, dwaeshinchinaa adi meelovunna bhaavaale gaani vaeru emikaadu.

So if we like or dislike a person, it depends on our attitude. Nothing more than this.

Careful reading of the 2 nd page.....కుక్క కుక్కగా కనపడుతుంటే..........జగత్తురూపంలో బ్రహ్మము వుంది. ' సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ ' కానీ మనస్సులో నరకమే వున్నదని అర్ధం. 1)చూడగలిగే వాళ్ళకు అదే భగవత్స్వరూపం. 2)చూదలేనివారికి అదే మామూలు గృహం. 3)చికాకులో వున్నవారికి అదే నరకం. మన దృష్టిని బట్టే అంతా వుంది. కాబట్టి మన దృష్టి మారాలి.

In Swamivivekanda's words...every single thought we release into this nature will reach you by 100 times. If you release Love, you will get Love a 100 times more, or If you release Hatred, you will get Hatred a 100 times more etc.. Whatever feeling it may be.

To make us aware of this, Baba has demonstrated through many more incidents that he is in everything even in a cat, dog, sadhu, beggar etc.. which makes him Samardha Sadguru.


Jai Sai Master!


 
"The life of Saibaba is as wide and as deep as the infinite ocean;all can dive deep into it and take out precious gems of knowledge and devotion and cherish them to transform their lives." --- Sri Sai Satcharitra

svelagal

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 80
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #31 on: July 14, 2009, 04:58:35 AM »
OM SRI SAIRAM !

The second chapter is giving the answers to the Questions asked by Sai Bandhus. Please read 'UGADI'.
Master is showing us the path and clarifying the doubts.

Need a clarification on GURU and SATHGURU

"Gu' means Darkness of Agnanam. 'Ru' means one who removes the darkness"
meaning of GURU it self removing the darkness (Agnanam) then what is the use of Sath?


OM SRI SAIRAM !
!!!Sarve janaa Sukinoo bhavantu!!!!
!!!Samasta sanmagalani bhavantu!!!

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #32 on: July 14, 2009, 06:02:23 AM »
Jai Sai Master
Sai Master_eb gaaru,
Quote
How can we judge good people and bad people

ఒక దొంగ ఉన్నాడు అనుకోండి మనలాంటి వారికి చెడ్డవాడు అన్న భావం వస్తుంది కాని మంచివాడు అని వానిలో బాబాని చూడలేము కదా. దొంగ వస్తే అరిచి వాడిని పొలీసులకి పట్టిస్తాము. ఆ దొంగని accept చెయ్యలేము. అది బాబా, మాస్టారు గారు లాంటి వారికి సరిపడింది. మనలాంటి వారికి practical గా ఎలా? చిన్న ఉదాహరణ నాకు జరిగినది నా వీలు బట్టి రేపు post చేస్తాను.

Jai Sai Master

Swayam

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 698
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #33 on: July 14, 2009, 09:23:15 AM »
Jai Sai Master
Sai Master_eb gaaru,
Quote
How can we judge good people and bad people

ఒక దొంగ ఉన్నాడు అనుకోండి మనలాంటి వారికి చెడ్డవాడు అన్న భావం వస్తుంది కాని మంచివాడు అని వానిలో బాబాని చూడలేము కదా. దొంగ వస్తే అరిచి వాడిని పొలీసులకి పట్టిస్తాము. ఆ దొంగని accept చెయ్యలేము. అది బాబా, మాస్టారు గారు లాంటి వారికి సరిపడింది. మనలాంటి వారికి practical గా ఎలా? చిన్న ఉదాహరణ నాకు జరిగినది నా వీలు బట్టి రేపు post చేస్తాను.

Jai Sai Master

Jai Sai Master!
Priya garu,

Yes agreed, it does not come over one day or today, it should be practiced.
See how Jawahar Ali behaved with Baba and we all know how Baba treated him.
Inspite of knowing this well, I still make mistakes.Hmmm

You can also read the article that starts from Page 6 at below link.
May be that is what is explained in the Saboori chapter also as suggested
by SaiUttamPallavi garu.
http://www.divyajanani.org/saibharadwaja/magazines/September2002.pdf

Jai Sai Master!
గురుబోధయొక్క సారం గ్రహించి దాని ప్రకారం మన యోచనను, పనులను సంస్కరించుకొన్నపుడే మనం నిజంగా గురువును ఆశ్రయించినట్లు. అలాగాకుంటే అది మిథ్యాభక్తే.
Whatever we practice,becomes the swabhAvA.If control is practiced persistently that will become the swabhAvA.

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #34 on: July 14, 2009, 11:05:06 AM »
Jai Sai Master

Thanks Uttampallavi garu,SaiMaster_eb garu,svelagal garu and Swayam garu
నా doubts కి answers నిష్ఠ - సబూరి అని అర్ధమయ్యింది.
నాకు 2nd,6th Chapters లో answers కనబడుతున్నాయి.
నేను ఇంకా శ్రద్ధగా చదవ వలసి ఉంది.

SaiMaster_eb gaaru,
మీరు చాలా బాగా వివరించారు. కానీ నాలో doubts clear అయ్యి అవ్వనట్లు ఉన్నాయి. మాస్టారు గారు చెప్పినట్టు మనస్సు వెంటనే ఎలాగైనా ప్రక్క దారిలో ఆలోచించ గలదు. 2nd,6th, Chapters చూశాకా నాకు కొంత అర్ధం అయినట్ట్లు అనిపిస్తోంది.
Thank You all.

Jai Sai Master

svelagal

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 80
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #35 on: July 14, 2009, 08:43:41 PM »
OM SRI SAIRAM !

In this contest of Thief or any disastrous to our lifes the following lines from OM JAI JAGADISH HARE gives  moral support.

Tan mann dhan sab hai tera, Swami sab kuch hai tera !
TERA TUJHKO ARPAN, tera tujhko arpan Kya lage mera !!


OM SRI SAIRAM !
!!!Sarve janaa Sukinoo bhavantu!!!!
!!!Samasta sanmagalani bhavantu!!!

Saiuttampallavi

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 896
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #36 on: July 17, 2009, 07:46:41 AM »
Jai Sai Master.

We completed the Paarayana of 1st chapter and continuing with second chapter.

We happened to listen to Master gari speech which has the content from 1st chapter. If Paarayana gives happiness, listening to Master gari speech is giving double happiness.

You may try listening here ...

http://www.divyajanani.org/saibharadwaja/audiovideos/telugu/25a.%20Bhagawad%20Gita%20Day%201.mp3

Srusti, you can try listening the same for your question of difference between God and Guru (Mahatmas).

Jai Sai Master.
Jai Sai Master.

SaimasterDevotee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3323
 • I Love my Master
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #37 on: July 17, 2009, 08:46:00 AM »
Jai Sai Master!

Uttam Pallavigaru,

I finished my 1st chapter parayana and am continuing with 2nd chapter too.


Jai Sai Master!
"The life of Saibaba is as wide and as deep as the infinite ocean;all can dive deep into it and take out precious gems of knowledge and devotion and cherish them to transform their lives." --- Sri Sai Satcharitra

svelagal

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 80
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #38 on: July 17, 2009, 09:05:28 AM »
OM SRI SAIRAM !

I also finished Parayana of 1st and 2nd chapter of Pravachanaalu.

Can you guys please clarify me on how to do parayana on this combined reading.  Is it something  we need to do parayana everyday? or do i need to distribute the content of that chapter for the whole week?


OM SRI SAIRAM !
PS: This is my first combined reading.  I am confused >:( >:(.
!!!Sarve janaa Sukinoo bhavantu!!!!
!!!Samasta sanmagalani bhavantu!!!

SaimasterDevotee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3323
 • I Love my Master
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #39 on: July 17, 2009, 09:18:36 AM »
Jai Sai Master!

Satish garu,

We have allotted a weak for a chapter, so we can finish that chapter in a week by distribute that chapter evenly or we can finish parayana within 3, 4 days....and re read(mananam) that in that whole week, what ever is comfortable to you. Tha main purpose is to read as group.

lalitha.


Jai Sai Master!
"The life of Saibaba is as wide and as deep as the infinite ocean;all can dive deep into it and take out precious gems of knowledge and devotion and cherish them to transform their lives." --- Sri Sai Satcharitra

svelagal

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 80
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #40 on: July 17, 2009, 10:20:12 AM »
OM SRI SAIRAM !

Lalitha garu,

Thanks for the clarification. I will do the Mananam (both 1 and 2 chapter) for the rest of the week.

OM SRI SAIRAM !


!!!Sarve janaa Sukinoo bhavantu!!!!
!!!Samasta sanmagalani bhavantu!!!

Swayam

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 698
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #41 on: July 17, 2009, 04:51:04 PM »
Jai Sai Master.

We completed the Paarayana of 1st chapter and continuing with second chapter.

We happened to listen to Master gari speech which has the content from 1st chapter. If Paarayana gives happiness, listening to Master gari speech is giving double happiness.

You may try listening here ...

http://www.divyajanani.org/saibharadwaja/audiovideos/telugu/25a.%20Bhagawad%20Gita%20Day%201.mp3

Srusti, you can try listening the same for your question of difference between God and Guru (Mahatmas).

Jai Sai Master.

Jai Sai Master!

Thats very good and useful information because though I have all speeches I don't know
which one maps to which chapter in Pravachanamulu. In future also please do send the
corresponding speeches.Thanks again!

Jai Sai Master!
« Last Edit: July 17, 2009, 05:01:52 PM by swayam »
గురుబోధయొక్క సారం గ్రహించి దాని ప్రకారం మన యోచనను, పనులను సంస్కరించుకొన్నపుడే మనం నిజంగా గురువును ఆశ్రయించినట్లు. అలాగాకుంటే అది మిథ్యాభక్తే.
Whatever we practice,becomes the swabhAvA.If control is practiced persistently that will become the swabhAvA.

SaimasterDevotee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3323
 • I Love my Master
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #42 on: July 17, 2009, 08:26:43 PM »
Jai Sai Master!

Quote

2.What does Sadguru mean and who is Sadguru??

3.If Some body is a Guru, and if they cross the limit(on the scale) will they become a Sadguru??

Srusti,

your 3 rd question has some clue for.............what does sadguru means....find it.

Jai Sai Master!
"The life of Saibaba is as wide and as deep as the infinite ocean;all can dive deep into it and take out precious gems of knowledge and devotion and cherish them to transform their lives." --- Sri Sai Satcharitra

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #43 on: July 18, 2009, 04:36:15 AM »
Jai Sai Master

I also completed  the Parayana of 1st Chapter and continuing with 2nd Chapter.

Jai Sai Master
 

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: Combined Reading - Sri Sai Master Pravachanalu JULY 2009
« Reply #44 on: July 20, 2009, 10:16:44 AM »
Jai Sai Master

In the 2nd chapter :
పుణ్యం చేసినా కర్మ బంధమే పాపం చేసినా కర్మ బంధమే. అందుకని పుణ్యపాపాలకు అతీతంగా నిష్కర్మ ఎవడైతే పొందుతాడో వాడికి పరమ ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది.
What is నిష్కర్మ?  I didn't understand the meaning of these lines.
Any explanation will be appreciated.

Jai Sai Master