Author Topic: "నేను" ఉనికిగా ఉంటుందని ఎలా నిరూపించగలం?  (Read 1242 times)

kittulahri

 • Newbie
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
౧. మనసు అంతర్ముఖమైతే ఆత్మ అని అదే బాహ్యాన్ని చూస్తే జగత్తు అనీ అంటాం కదా. అంటే మనసు ఉంటే తప్ప అంటే ఆలోచించగలిగే వాటికి తప్ప మిగిలిన ఏ ప్రాణికీ ఆత్మని తెలుసుకునే అధికారం లేదా? అంటే వాటికి మోక్షార్హత లేదా? మరి అప్పుడు వాటికి ఆలోచించగలిగే ఒక ప్రాణి శరీరం దేని వల్ల వస్తుంది?

౨. మనస్సు అణిగితేనే అంటే "నేను" అనే భావన (అహం వృత్త్తి) నాశనమైతే అసలైన "నేను" ఉనికిగా ఉంటుందని అంటారు కదా. అయితే ఇంకొక చోట నీ అనుభవానికి అందనిది నీకు లేదు అంటారు. ఈ రెండిటికీ సమన్వయము ఎలా కుదురుతుంది? అంటే శరీరం లేకపోతే అలాగే మనస్సు అణగిపోతే అసలైన "నేను" ఉనికిగా ఉంటుందని ఎలా నిరూపించగలం?
« Last Edit: May 04, 2017, 01:31:33 PM by kittulahri »

sasiarun

 • Newbie
 • *
 • Posts: 5
  • View Profile
To the first part, here is something that can help partially.. http://saibharadwaja.org/audiovideos/telugu/09a.%20Mahanandi%20Children.mp3
Animals do not have any specific thought and hence no direction or purpose for living which is what a human being is supposed to have.

As explained in the book, Edi Nijam?, every human being has to realise the purpose of LIFE.
http://saibharadwaja.org/books/readbook.aspx?book=Edi-Nijam&page=3

Further to this, I will also wait for the answers of other parts of your questions. Probably, Sri Gurucharitra can throw some light on those.


kittulahri

 • Newbie
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Jai Saimaster !!!!

SasiArun garu..Meerichchina audio link vinnaanu.Alaage "Edi Nijam" koodaa chadivaanu. Aithe naa prasnalaki samaadhaanalu dorakaledu (rather nenu interpret cheyyaleka poyaanemo ).

Aatma anthaa undi and Chaitanyam daani swabhaavam annaaru Poojya Maastaaru garu. Naaku manasu unnantha sepu inkaa maatlaadithe Sareeram lo praaNam unnappudu alaage jaagruthi lo Swapnam lo manasu anubhavisthundi. Aithe suShupthi lo maatram manam unnaamu ane uniki elaa untundi? Kevalam lechaake kadaa adi telusthondi?

Sareeram lo praaNam undi koodaa nidra lo anubhavam loki raani Chaitanyam manasu leni ledaa Oka manishi jeevinchi lenappudu untundani elaa cheppagalam?

kittulahri

 • Newbie
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !!!!

నేను అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఇవే అని అనుకుంటున్నాను.

ఉనికిగా ఉన్న "నేను" తనని తాను తెలుసుకుంటూంటుంది. అయితే ఈ తెలుసుకోవడం "Objective experience" కాదు. అంటే ఉదాహరణకి మనం ఒక వస్తువుని చూసినప్పుడు "ఈ వస్తువు ఇది" అని చెప్తాము అంటే మనస్సు అనే సాధనం ద్వారా "నేను" తెలుసుకుంటోంది. ఉదాహరణకి "నేను ఒక పండుని చూసాను". ఇందులో పండు "object". Subject  "నేను". అంటే ఇది an experience of an object.

అయితే "నేను" ఉనికిగా ఉంది తనను తాను అనుభవిస్తూ  ఉంటుంది. ఎలా అంటే, మనం "నేను" అనే వాణ్ని ఉన్నానా అని ప్రశ్నించుకుంటే ఆ "నేను" అనేది ఉనికి (Awareness) అనేది మనకి తెలుస్తోంది. ఉదాహరణకి ఒక ఉపమానంగా తీసుకుంటే "ఏం చేస్తే సూర్యుడు తనని తాను తెలుసుకుంటాడు?" అంటే నిజానికి ఏమి చేయనక్కరలేదు. అలాగే మనలో ప్రకాశించే ఆత్మ అనగా "నేను" భాసిస్తోంది. ఇక్కడ Illuminator, that which is illuminated అంతా ఒకటే.

అయితే అసలు ఆత్మ ఉందని ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అంటే "ఏదైనా కర్మ జరగాలంటే అది చేతనుడైన వ్యక్తి ద్వారానే జరగాలి" అనే సిధ్ధాంతాన్ని అనుసరించి.

నిద్ర లో మరి ఈ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది అంటే నిద్ర లో "మనస్సు నిద్రా ప్రకాశం నిబిడమై ఉంది" దీనికి ఉపమానంగా అద్దానికి రాసిన మాసిని గురించి చెప్పారు. అద్దానికి మసి రాసేస్తే ఆ అద్దం ప్రతిబింబాలని చూపించలేదు. అంతే మాత్రాన ఆ అద్దానికి ప్రతిబింబించే శక్తీ పోయింది అని కాదు. ఈ నిద్ర అనేది మనస్సుకి అత్యంత సమీపంగా ఉండడం తో "విమర్శ" కలగడం లేదు.

మనసుకి ముఖ్యంగా రెండు దశలు చెప్పారు "ప్రకాశము", "విమర్శ". ఒక పండుని చూసినప్పుడు అది మనలో recognize కావడం ప్రకాశం. ఇది ఇట్టిది అనేది "విమర్శ". నిద్ర లేచాకా ఏమి తెలియక ఉన్నాను అనే నిద్ర స్థితి ఏదైతే ఉందొ ఆ స్థితిని కూడా "ఆత్మ అనుభవిస్తోంది".

సవికల్ప జ్ఞానం అలాగే యోగ్యత ఉంటేనే ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది.

References:
1. ధ్యాన యోగ సర్వస్వం
2. త్రిపురా రహస్య జ్ఞాన ఖండ సారం
3 ఉపదేశ సారం
4 https://www.youtube.com/watch?v=f95XorCcgrM

రవి కృష్ణ పి