Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||


                                 శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )
మానవత్వం

'భీష్మ ఏకాదశి ' పండరీపురంలో విఠల్ ను దర్శించడానికి భక్తులు విపరీతంగా వస్తుంటారు . అంటువ్యాధులు కూడా సోకడం కద్దు . ఈ  ఉత్సవానికి షేగాం నివాసులు కూడా కొందరు వచ్చారు . కొందరు భక్తులకు కలరా సోకడంలో జనాన్ని పండరీపురం నుంచి బయటకు పంపి వేస్తున్నారు . చంద్ర భాగానది అవతలి ఒడ్డున కురుద్వాడి స్టేషను వైపు నుంచి భక్తులు వెళ్లడం ప్రారంభించారు . షేగాం నివాసియైన 'కవరై ' కి కూడా కలరా వ్యాధి సోకింది . వాంతులు ప్రారంభమయ్యాయి . కాళ్ళూ ,చేతులు బరువనిపించసాగాయి . ఎవరూ చేయడానికి దగ్గరకు వచ్చే వారు కాదు . కలరా భయం వల్ల ,పోలీసులకు భయపడి ఈ విషయం బయటకు తెలియనివ్వక ఆ రోగిని అక్కడే  వదిలి షేగాం  నివాసులు వెళ్ళిపోసాగారు . ఆపదలో ఆదుకునేవారు  ఎవరుంటారు ? సంపదలు ఉన్నపుడు అంతాదరి చేరుతారు . చెరువులో నీళ్లుంటేనేగా చేపలుండేది . ఇది లోక సహజం . కానీ ఇలాంటి సమయాల్లోనే ఏ భగవంతుడో వారికి దారి చూపి సాయం చేయడానికి వస్తారు అను తెలుసుకున్న కవరె  కూడా స్వామీజీని ప్రార్ధించాడు . అప్పుడు స్వామీజీ ఇతనిని కూడా మనతో తీసుకువెళదాం అన్నారు . ఒకడేమో ఇతడు చనిపోయాడేమో అన్నాడు . ఇతనిని తీసుకెళ్లడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనాల్సి వస్తుంది . అందుచేత  చంద్రభాగానది దాటి వెళ్లడం మంచిది అన్నారు . దానికి స్వామీజీ కోపంగా నువ్వేమి మాట్లాడుతున్నావు ? మన గ్రామస్తుడు  క్లిష్ట పరిస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నపుడు అతనిని వదలి వెళ్లడం మంచిదా ? న్యాయమా ? మానవత్వం గల మనిషికి ఇది సిగ్గుచేటు అని స్వామి ఆ రోగి వద్దకు వెళ్లి చేయి అందించి లే !లే ! మన ప్రాంతానికి పోదాం అన్నారు . నీవు భయపడాల్సిన అవసరంలేదు ,నీకు గండం గడచిపోయింది అని అతని శిరసుపై చేయి ఉంచి ఆశీర్వదించారు . క్షణంలో స్వామి కృపవల్ల విరేచనాలు ,వాంతులు తగ్గిపోయాయి . యోగులను ఆశ్రయిస్తే యముడు కూడా దగ్గరకు రాడు . స్వామీజీ ఆశీర్వాదం పొందిన అతడెంతో ధన్యజీవి .

 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 
12

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                             శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

దయ్యం పీడ

బాపురావు భార్యను దయ్యం పట్టి పీడించసాగింది . దాని ప్రభావం వల్ల నుదిటిమీద సింధూరం ,కంఠం బిగుసుపోవడం ,వంటిమీద వస్త్రాలు కాలిపోయేవి . మరొకప్పుడు జీడీల తో కాల్చిన బొబ్బలు కన్పించేవి . ఈ దయ్యం పీడించడం వల్ల బాపూరావు భార్య చిక్కి శల్యమైంది . అన్న పానాదులు ,నిద్రాహారాలు కరువయ్యాయి . అకోలా నుంచి ఒక మాంత్రికుణ్ణి  పిలిపించారు కాని ఆ ప్రయత్నం కూడా వ్యర్థమైంది . మందులు వాడారు . అంత్రాలు కట్టించారు -తంత్రాలు చేయించారు . అన్నీ నిష్ఫలమయ్యాయి . చిట్టచివరకు స్వామి వద్దకు తీసుకువచ్చారు . సింహం ఉన్నచోట నక్క తెలివి ఏం ఉపయోగిస్తుంది ? కస్తూరీ గంధం ఉన్నచోట దయ్యం దుర్గంధం దరి చేరగలదా ! అని  బాపూరావు స్వామీజీని ప్రార్ధించాడు . స్వామీజీ కృపా దృష్టిని ఆమెపై సారించారు - క్షణంలో దయ్యం పీడ విరగడైంది .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
13
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

 15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥   
   
                           శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

మందిరం దగ్గిరలోని హాలులో ముస్లిం సాధువును ,రామమందిరంలో స్వామీజీ ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు . కానీ స్వామీజీ రామందిరంలో ఉండక ఆ హాలుకే వెళ్లారు . అంతా కలిసి సహపంక్తి భోజనం చేశారు . ముస్లిం సాధువు పంజాబ్ వెళ్ళడానికి టికెట్టు కొనిపెట్టండన్నారు . స్వామి 'కురుకు ' లోని మసీదు పని ప్రారంభించి సగంలో వెళ్ళవద్దు . మసీదు పని పూర్తయ్యాక వెళ్ళవచ్చు అని పలికారు . స్వామి కృపవల్ల మసీదు పని పూర్తవుతుంది . ఈనా మాటలు వ్యర్ధంగావు సిద్ధయోగులు  అన్ని మతాలను ఒకటిగానే తలుస్తారు . మసీదు విషయంలో నన్ను ఇక్కడ వుంచే ప్రయత్నం చేయకండి . మసీదుకైనా ,మందిరానికైనా ఒకే సామాన్లు పనికి వస్తాయి . కానీ నిర్మాణంలోనే తేడా . ఎవరి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి వారు కట్టుకుంటారు . హిందువులు ,ముస్లింలు ,అందరూ భగవంతునికి చెందినవారే . అందువల్ల అన్ని మతాలలో ప్రేమను పెంచుకుని సుఖ శాంతులు పొందాలి . ఈ సత్యాన్ని మర్చిపోకూడదని మెహాతాబ్ షా చెప్పి తనదారిన పంజాబు వెళ్లపోయెను . మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


14
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః
 

            శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఇదిలా ఉండగా బచ్చులాల్ వినమ్రుడై స్వామితో మీరు రేపు మా యింట ఆతిథ్యం స్వీకరించి మమ్ములను కృతార్థులను చేయాల్సిందిగా ప్రార్ధించెను . ప్రార్ధనను మన్నించిన స్వామిని టాంగాలో కూర్చోబెట్టి అతి వైభవంగా మేళతాళాలతో భక్తులు వెంటరాగా బచ్చులాల్ ఇంటికి గైకొనివచ్చెను . కానీ స్వామి టాంగాలో నుంచి కిందకు దిగటానికి అంగీకరించలేదు . దీనికి కారణమేమిటో తెలియదు స్వామి నిన్నటి రోజున ఆహ్వానానికి సమ్మతించి ఈనాడు ఇంటికి రావడానికి ఎందుకు ఇష్టపడలేదో అర్ధం గాక బాపూరావు వ్యధ చెందారు . అక్కడున్న వారిలో ఒకడు నా దృష్టిలో ముస్లిం సాధువైన మెహతాబ్ షా ను ఆహ్వానించకపోవడమే కారణమై ఉండవచ్చనీ ,అందువల్ల స్వామీజీ బండి దిగలేదనీ అన్నాడు . చివరకు ఆ ఆమాటే నిజమైంది తరువాత వారిద్దరినీ ఒకే బండిలో ఆహ్వానించి తీసుకువచ్చిరి .

  అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
15
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

                      శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య  చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

తురక సాధువు

మూర్తిజాపూర్ దగ్గర కురుకు అనే గ్రామంలో మహతాబ్ షా అనే ముస్లిం సాధువు వున్నారు . ఎప్పుడైన స్వామి అకోలా వస్తే తనకు తెలియ చేయవలసిందిగా కోరారు .   స్వామి యొక్క రాకను తెలియచేయుట కొరకు 'కురుకు ' ఒక మనిషిని పంపించినారు . అదే సమయంలో ముస్లిం సాధువైన మహతాబ్ షా అకోలాకు బయలుదేరెను . వీరిద్దరు దారిలో కలుసుకున్నారు . ఆ మనిషి బాపూరావ్ సందేశాన్ని చెప్పాడు . ఇక నువ్వు ' కురుకు ' వెళ్ళక్కరలేదు . బండిలో స్టేషను వెళ్దాముఅన్నారు . ముస్లిం సాధువు సిద్ధయోగులు వారు కూర్చున్న చోటినుంచే అన్ని విషయాలూ తెలుసుకొనగలరు . మహతాబ్ షా తో వారి కొందరు ముస్లిం భక్తులు కూడా వేంచేసిరి . రెండవరోజు ఉదయాన్నే మహతాబ్ షా ఉన్న చోటికి స్వామీజీ వచ్చీ  వస్తూనే జుట్టుపట్టుకొని తురక సాధువును తన్నడం ప్రారంభించారు . దానర్ధం ఏమిటంటే సాధువై ఉండీ నీవు నీ జాతికి ఏ మంచి పనీ చేయలేదు . నీవలన ధార్మిక కార్యక్రమాలు నాశనమయ్యాయి . ద్వేషం ,అహంకారం రోజు రోజుకూ నీలో పెరుగుతున్నాయి . దీన్ని నీకు తెలియజేయుటకే నిన్ను తన్నాను ,తెలుసా ! అని స్వామి అన్నారు . తన్నులు తిన్న తన తప్పును తెలుసుకున్నారు . సాధువే సాధువు మనసును తెలుసుకొనగలడు . మీరు వచ్చిన పని అయినది మీరు ఇక ఉండకండి . కురుకు తిరిగి వెళ్ళండి అని ముస్లిం సాధువు తనతో వచ్చిన వారితో చెప్పెను .


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
16
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఉద్యోగ ప్రాప్తి

కాశీనాథ్ ఖండేరావు గర్దె  స్వామి దర్శనార్ధం షేగాం  వెళ్ళాడు . స్వామి ప్రసన్నంగా ఉండటం చూసి చాలా సంతోషించాడు . సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు . నేను నిజంగా అదృష్టవంతుణ్ని లేకుంటే స్వామిని దర్శించగలిగే వాడినా అనుకుంటున్నాడు . స్వామి ప్రేమగా వెళ్ళు ,నీ మనస్సులోని కోరిక ఫలిస్తుందిలే అన్నారు . నేను ఏ కోరికతో ను రాలేదు . ఇంటికి వెళ్లి టెలిగ్రాం  వాడు గుమ్మంలో  ఉన్నాడు .అదిపోయి చూచుకో అన్నారు . వెంటనే వెళ్లి చూచేసరికి  టెలిగ్రాం వాడు నిలబడి ఉన్నాడు . టెలిగ్రాం  చేతిలోనికి తీసుకొని సమయంలో అందులో ఏమున్నదో అని ఖంగారు పడ్డాడు . తీరా చించి చుస్తే ,నీవు మోర్జి ప్రాంతంలో మునసబుగా నియమించబడ్డావు అని వుంది . అది చూచి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు . స్వామి 'నీవు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళమన్నావో ఇప్పుడు కాని అర్ధం కాలేదు' . 

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
17
Hearts Out / Re: Homeopathy doctor
« Last post by Jagadish on April 04, 2018, 09:24:34 AM »
Jai Sai Master!

World Teacher Trust's homeo clinics are listed in the below link.

https://worldteachertrust.org/en/web/service/healing/homoeo_services_in_india
18
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

 శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥     

                                          శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము  రామ మోహన రావు )

తరువాత 'జఠార్ సాహెబ్ ' గారి కోర్టులో దావా వేశారు . 'జఠార్ సాహెబ్ ' గారు విచారణకు గాను షేగాం  ట్రావెలర్స్ బంగ్లాలో దిగారు . ఈ సంగతి తెలిసిన భక్తులు ఇతర భక్తులు అచ్చటికి చేరుకున్నారు .అకోలానివాసి వెంకట్రావు దేశాయి ఏదోపని మీద షేగాం  వచ్చి ఈ విషయం గురించి తెలుసుకొని చాలా విచారించాడు . చేతులు జోడించి ఈ దావాను ఎదో విధంగా తిప్పివేయవలసినదిగా కోరాడు . స్వామి మహిమ తెలియని వాడులేరు . వారు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరులు ,దావా వేయుట సమర్ధనీయం గాదు . దీన్ని ఆపివేయటం ఎంతైనా మంచిది అన్నాడు . జఠార్  సాహెబ్ గారితో నియమాలు తెలిసిన వారు ఆ మాదిరిగా వ్యవహరించటం తప్పేకదా అని పోలీసును పంపించి ఆ గజాననులను తీసుకొనిరండి అని చెప్పారు . పోలీసు అధికారులు మిమ్మల్ని వెంటనే తీసుకురమ్మన్నారు . మీరు రాకుంటే ఈడ్చుకునిపోతాను అన్నాడు . అమర్యాదగా మాట్లాడినందుకు నేను  ఇక్కడనుండి కదలనేకదలను . ఏది నీ చేతిని విడిపించుకో చూద్దామని ఆ పోలీసు అధికారి చేయి పట్టుకున్నారు . చేయి విడిపించుకోలేకపోగా వణకటం ప్రారంభించాడు . ఆలస్యమైనందుకు శ్రీ వెంకట్రావును పంపి మీరే తీసుకురండి అని జఠార్ సాహెబ్ చెప్పారు . చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి అని చెప్పారు . ఇంతలో పోలీసు చెయ్యిపట్టుకొని బంగళాలో ఒక మూల కూర్చున్నారని వర్తమానం అందింది . నేను దిగంబరంగా ఉంటే మీకేమిటి అభ్యంతరం . చిలుము నింపి ఇవ్వండి మిగిలినవన్ని నిరర్థకాలే నా దృష్టిలో అని స్వామి సెలవిచ్చారు . తరువాత భాస్కర్ పట్టుదలే దీనికంతటికీ కారణమని అతనిని దోషిగా నిర్ణయించి అయిదు రూపాయలు జరిమానా విధించారు . తరువాత స్వామి భాస్కర్ లోని మొండి వైఖరి ఫలితం చూచావుగా అన్నారు .

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
19
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
           గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మై​శ్రీ ​​​ గురవేనమః ॥

                                  శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర (వేము  రామ మోహన రావు )

వ్యర్ధ ప్రయత్నం

భాస్కర్ అనే భక్తుడు స్వామిని మాల్కాపూర్ వేంచేయవలసినదిగా ఆహ్వానించాడు . స్వామి ఒప్పుకోలేదు .అచ్చట భక్తులు మీ రాకకై ఎదురుచూస్తున్నారు . మీరు తప్పక రావలసిందిగా కోరుతున్నాను అన్నాడు . నేను యిప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్లేదిలేదు . వ్యర్ధ ప్రయత్నం చేయకు పశ్చాత్తాప పడవలసి వస్తుంది అని హెచ్చరించారు . అయినా స్వామిని మల్కాపూర్ తీసుకుని వెళ్లే నిమిత్తం స్టేషనుకు  తీసుకొని వచ్చాడు . స్టేషను  మాస్టరుతో మాట్లాడి 12 మందికి రిజర్వేషను చేయించాడు . బండి వచ్చిన దరిమిలా రిజర్వేషన్ పెట్టెలోకాకుండా ఆడవాళ్ళ పెట్టెలో ఎక్కి కూర్చున్నారు స్వామి . పోలీసు అధికారి అది చూసి పిచ్చివాడా నీకు బుద్ధి లేదు . ఆడవాళ్లు పెట్టెలో దిగంబరంగా ఎక్కుతావా అని చెయ్యి పట్టుకొని క్రిందకు దింపేశాడు . తరువాత స్టేషను  మాస్టరు ,పోలీసు అధికారి కలిసి పెట్టె వద్దకు వచ్చి పరికించగా మరల స్త్రీల పెట్టెలోని కూర్చొని వున్నారు . వీరు మహాయోగులు అందుచేత వీరిని ఈ పెట్టెలో వెళ్లనీయి అని పోలీసు అధికారితో చెప్పారు . కాని పోలీసు అధికారి పై అధికారులకు టెలిగ్రామ్ ద్వారా తెలియపర్చాను అన్నాడు వినయంగా . స్వామితో దయచేసి తమరు దిగిరండి నియమాన్ని ఉల్లంఘించండి అని ష్టేషన్ మాస్టర్ మనవి చేశాడు . ఇది విని క్రిందకు దిగి వచ్చారు .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
20
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥ 

                                      శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( శ్రీ రామ మోహన రావు )

అక్కడ అకోలాలో భక్తులు రాకరకాలయిన భోజన పదార్థాలను ఏర్పాటు చేశారు . రకరకాలయిన  పిండివంటలతో ఏర్పాటు చేశారు . రకరకాలయిన పిండివంటలతో ఏర్పాటు చేసిన వంటలు లేవటంలేదు . కొంచెం ఆగండి అన్నారు . నేను ఈ రోజు నాలుగవ ఝాములో భోజనం చేస్తాను . అప్పటిదాకా ఉండలేనివారు భోజనం చేయవచ్చు అన్నారు . కానీ స్వామివారు భోజనం చేయకుండా ఎవరు చేస్తారు అన్నారు . 'త్రయంబక్ ' తరువాత బండీలో వచ్చాడు . స్వామి దగ్గరకు వెళ్లి సాష్టాంగ పడి ,స్వామి ఆజ్ఞ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు . భోజనం చేసే సమయమా ఇది . ఇప్పటిదాకా నీకోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాను ఇంకా ఆలస్యమెందుకు ,భోజనం పెట్టు అని చెప్పారు . సిగ్గు పడుతూ స్వామి ఏంచెయ్యను పన్నెండు గంటలు దాటిపోయినది అంటూ వడ్డించాడు . అది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు . స్వామి భక్తవత్సలుడు . అందులో రెండు రొట్టెలను స్వామి ఆరగించి మిగిలినవి ప్రసాదంగా భక్తులకు పంచిపెట్టారు . స్వామి అతనిని ఆశీర్వదించి నీవు వచ్చే ఏడు డాక్టరు ప్యాసవుతావు . నీవు అకోలా వేళ్ళు అని ఆశీర్వదించి పంపించారు .

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10