Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః

                                                 శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి. శైలజ )

డాక్టరుగారు తాను  తీసిన ఫోటోను తాత వద్దకు తీసుకువెళ్లగా తాతగారు " వాణ్ణి అందరకూ ఇవ్వమను " అనిరి . అప్పటి నుండి రెడ్డిగారు తాత నిర్దేశించిన సేవను ఒక యజ్ఞములా భావించి ఇప్పటి వరకు సుమారు 10.000 కాపీలను భక్తులందరకూ పంచిపెట్టుట ద్వారా తాత అభయాశీస్సులు అందరకూ లభించేలా విశేషకృషి  సలుపుతున్నారు .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
2
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

                                       శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )
 
ఒకసారి విజయదశమి నాడు వెంకటేశ్వరమ్మ గారు రెడ్డిగారికి కొంత పైకము నిచ్చి పండుగనాటికి తాతగారికి పంచె ,కండువాను ,కొత్తదుప్పటి ,టవలును ,మంచిపూల మాలను కొని సమర్పించమని కబురు చేయగా చేనేత దుకాణము నుండి తాతగారికి కావలసిన వస్తువులన్నీ సకాలమందు సమకూరడంతో ఎంతో ఆనందముగా వాటిని తీసుకుని పండుగనాడు తాతగారిని దర్శించుకుని తాను  తెచ్చిన నూతన వస్త్రములను తాతకు ధరింపజేసి అందముగా అలంకరింపగా అక్కడున్న తన స్కూటరులో తయారుగానున్న కెమెరాను తీసుకుని వచ్చి తాతను ఫోటో తీయునంతలో తాత అన్నగారు తాతతో ఆశీర్వదించుమనగా తాతగారు చెయ్యెత్తి దీవించునంతలో ఫోటో తీసిరి .

 
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
3
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

   
                             శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

అభయహస్తం :

గద్వాలు వాసియైన సత్యనారాయణరెడ్డి గారు వృత్తి రీత్యా దంత వైద్యులైనప్పటికీ ప్రవృత్తిరీత్యా నాయకత్వ లక్షణములు కలిగి ఊరిలో ఎవరి మధ్య గొడవలు జరిగినా వీరే పంచాయతీ జరిపించి న్యాయనిర్ణయము చేసేవారు . వీరు ఒకసారి తన బంధువైన వెంకటేశ్వరమ్మ గారితోపాటు కల్లూరు తాతగారి వద్దకు వెళ్ళుట తటస్థించినది తాతగారు తాను  తాగిన  సిగరెట్టును వేరే వారందరికీ ఇచ్చి ఈయన దగ్గరకు వచ్చే సరికి " వాడికొద్దులే ,తాగకూడదు " అన్నారు . వారికదే తాతగారి ప్రథమ దర్శనము . ఈ సత్యనారాయణరెడ్డిగారికి ఉబ్బస వ్యాధి ఉంది . అందుకనే ఎవ్వరూ చెప్పకమునుపే తాతగారు అతనిని ఉద్దేశించి అలా పలకడంతో రెడ్డిగారికి తాతగారి సర్వజ్ఞత అర్ధమయింది . ఆ తరువాత తాతగారు " వాళ్ళ పాపాలు మామీద వేయాలనుకుని వస్తారు ,వెనకాల తిడతారు " అన్నారు . తాతగారి ఈ మాట కూడా నిజమే అవడంతో రెడ్డిగారికి తాతపట్ల గౌరవ భావం కలిగింది . ఎవ్వరికీ అంతుపట్టని తన మనసు తాత ముందు వెల్లడి కావడంతో అతనికి తాతపట్ల గురికుదిరి ,ఇక వెంకటేశ్వరమ్మ గారితో పాటుగా వారు తాతను దర్శించుకోవడము ప్రారంభించారు . 1990 వ సం . నాటికి వీరు గద్వాలు నుండి కర్నూలుకు మకాం మార్చి  ప్రైవేటు వైద్యవృత్తి చేపట్టిరి .
 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
4
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

 శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥     

                                శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఆ విధముగా బస్సులో ఎక్కి వస్తుండగా రాత్రి సమయములో నిద్రపోతున్న వీరికి ఒక అద్భుత దృశ్యం కానవచ్చింది . అదేమిటనగా షిరిడీ సమాధి  మందిరము  బాబా అభయ హస్తం పటము నుండి బాబా " నేను కర్నూలులో ఎందుకు నవ్వానంటే ఈ మాత్రం సేవ చేస్తూంటేనే నేనింత ఆనందపడుతుంటే ,నీ జీవితం నాకర్పిస్తే ఇంకెంత ఆనందిస్తానో " అని స్పష్టముగా పలుకుటను వీరు వినిరి . మెలకువ వచ్చిన వీరికి కల్లూరులో తాతగారు నవ్విన నవ్వును షిరిడీలో బాబా తాను  నవ్వినట్లు చెబుతున్నారంటే సాయిబాబా తనకూ ,తాతకు బేధము లేదని స్పష్టపరచిరని అర్ధమయిన వీరు మరింత ప్రేమతో తాతకు దగ్గరైరి . తాతతో ఎన్నో అనుభూతులు ఉన్నప్పటికీ ఇది మాత్రమే తనను ఎంతగానో కదిలించిన విషయమని షిరిడీ ద్వారకామాయిలో వీరు ఎంతో ఉద్వేగముగా తెలియజేసిరి .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
5
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 10.  గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
           గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మైశ్రీ  గురవేనమః ॥

                    శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

1992 డిసెంబర్ 1 వ తేదీన రావుగారికి ప్రేరణ కలిగి తాతను దర్శించుటకు కల్లూరు వచ్చిరి . అయితే ఆ రోజు ఉదయము నుండీ మధ్యాహ్నము 12 గంటల వరకు తాతగారు యోగ నిద్రయందుండిరి . ఆ తరువాత లేచిన తాత స్నానము ,భోజనము ముగించిన తరువాత ఆనవాయితీగా రావుగారు తీసుకువెళ్లిన స్వీటును తాతకు నైవేద్యముగా పెట్టగా తాతగారు దానినందుకోక అక్కడ సాయిబాబాకు నైవేద్యముగా నుంచిన అరటిపళ్ళను ఒలిచి పెట్టి వీరికిచ్చి నవ్విరి . ఆ క్షణములో తాత నవ్విన మనోహరమైన నవ్వును రావుగారు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడలేదు . వీరికి ఒంగోలు తిరిగి వెళ్లాలంటే మధ్యాహ్నం 2-30 కు బస్సు కలదు . అది దాటిపోతే ఇక రాత్రి 7. గంటలకే . దానికి వెళితే వీరికి ఇబ్బంది కాబట్టి ఎలాగైనా 2. 30 గంటల బస్సుకే వెళ్లాలని వీరి తాపత్రయము . అయితే తాతగారు వీరికి ఎంతకీ అనుమతి నివ్వకపోవడంతో అక్కడే ఆగిపోవలసి వచ్చినది . తాతగారు మాత్రము ఇంతకు ముందు మాదిరే చిద్విలాసముగా నవ్వుచునే యుండిరి . ఆ తరువాత 4 గం . ల ప్రాంతములో తాతగారు వీరికి అభయము  నిచ్చుటచే బయలుదేరిరి . బస్టాండుకు వస్తూ రాత్రి 7 గంటల వరకు సమయం ఎలా గడపాలా అని ఆలోచిస్తూ బస్టాండుకు చేరిన వీరికి 2-30 బసు రిపేరుకు వెళ్లి 4 గంటలకు వచ్చి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా నుండుట గాంచి ఆశ్చర్యపోయిరి . అందుకనే తాతగారు తనకు అప్పటి వరకు బయలుదేరుటకు అనుమతి నివ్వలేదని అర్ధమయింది .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
6
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥ 

                           శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

తాత చిరునవ్వు :

పి . స్ . రావు గారు 1992 వ సం . లో షిరిడీలోని లెండీ బాగ్ వద్ద 'ఆచార్య భరద్వాజ్ బుక్ స్టాల్ ' స్థాపించి నడిపేవారు . తాతగారితో దర్శన భాగ్యముకల వీరు భక్తితో కాక తెలియని అమాయకత్వంతో తాతకు దగ్గరై  మాట్లాడుతూ తాతతో ఆనందంగా గడిపేవారు . అంతేకానీ భయభక్తులతో దూరంగా మెలిగేవారు కాదు . ఎప్పుడు  దర్శించుటకు వెళ్లాలన్నా విడిపూలు ప్రసాదము తీసుకుని వెళ్ళుట వీరి అలవాటు .అదే  విధముగా తాతగారిని దర్శించుకొని నప్పుడల్లా ఎంతో ఆనందముగాను ,ఉల్లాసముగాను గడిపే వీరికి తాతగారితో అనేక మధురానుభూతులు కలవు .

  అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
 
                


 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
7
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥ 

                                 శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి  శైలజ )

ద్వారకామాయి :

హైదరాబాదు బోయినపల్లి శ్రీనివాస్ గారు 1983 వ సం . నందు షిరిడీ వెళ్లి ద్వారకామాయిలో నిద్రచేయవలెనను సంకల్పముతో షిరిడీ చేరిరి . అయితే అప్పటికి వారము రోజుల ముందు నుండే ద్వారకామాయిలో నిద్రచేయుటను నిషేధించిరని తెలుసుకుని హతాశులైరి . అక్కడ ఉన్నవారిని ఎంత బ్రతిమాలినప్పటికీ ఒకసారి నిషేధము విధించిన తరువాత ఇక పద్ధతి మార్చే ప్రసక్తే లేదని ఖరాఖండిగా జవాబిచ్చిరి . చేసేదేమిలేక అసంతృప్తితో ఆ లోటు మనసులో మిగిలిపోగా మరలివచ్చిరి . ఆ తరువాత ఎన్నిసార్లు షిరిడీ యాత్ర చేసినప్పటికీ ఈ అసంతృప్తి మాత్రమూ మిగిలిపోయినది . 1990 వ సం . లో తాతగారి దర్శనప్రాప్తి లభించిన తరువాత తరచుగా కల్లూరు వెళ్లి తాతను దర్శించుకోవడము ఆనవాయితీగా మారింది . ఆ విధముగానే ఒకసారి తాతను దర్శించుటకు ఒక ఉదయము కర్నూలు చేరి స్నానాదికములు ముగించి తాతకు నమస్కారములు ,పాద పూజలు ముగించి ఒక పక్కగా కూర్చుని ఉండగా హఠాత్తుగా కళ్ళ మీదకు నిద్ర ముంచుకు రాసాగింది . ఎదురుగా దైవ స్వరూపుడైన తాత ఉండగా పగటిపూట  అప్పుడే తాత దర్శనానికి వచ్చిన తాను  నిద్రపోతే ఎంత అసందర్భముగా ఉంటుందో తెలిసినప్పటికీ నిద్రను ఆపుకోలేక ఒక దుప్పటి పరచుకొని అక్కడే అలాగే నిద్రకు ఒరిగిపోయారు . అప్పుడా నిద్రలో   ఆయనొక దృశ్యమును గాంచిరి . అదేమనగా తాను  నిద్రిస్తున్న కల్లూరు తాతగారి ఇల్లులా కాక అచ్చుగుద్దినట్లు  ' షిరిడీ ద్వారకామాయి ' లాగా అక్కడ బాబాకు బదులుగా తాతగారు దర్శనమిచ్చి నవ్వుతూ నిలుచుని ఉండిరి . ఉలిక్కిపడి లేచి చూసేసరికి ఎదురుగా తాత  నవ్వుతూ నిలబడి దర్శనమిచ్చిరి . అప్పుడాయనకు తన ఏడు సంవత్సరముల నాటి ద్వారకామాయిలో నిద్రించవలెనన్న కోరికను తాత తన స్థానమైన కల్లూరులో తీర్చుట ద్వారా తనకు సాయిబాబాకు భేదము లేదని తెలుపుటయే కాక భక్తుని మనస్సు గ్రహించి ఆ సంతృప్తిని తొలగించి అతనిని ఆనందింపచేసి ఆశీర్వదించిరని అర్ధమయ్యి తాతకు సాష్టాంగ నమస్కారము గావించిరి .
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
8
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
               ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥

                         శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఈ కారణం చేతనే దత్తావధూత సాంప్రదాయ మేర్పడి కాలానుగుణంగా అనేక మార్పులు చెందుతూ సామాన్య మానవునికి అత్యంత చేరువై వారిని ఏ విధంగానైనా గురుకృపా రక్షా కవచంలో ఉంచుటకు ఎప్పటికప్పుడు అవధూతలు అవతరిస్తూ ఈ యాగఫలాన్ని భక్తజన కోటికి అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు .

 భగవత్స్వరూపులైన రామిరెడ్డి తాత వంటి అవధూతలు వారికేమీ అవసరము లేనప్పటికీ తమ లీలావిలాసంతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ వారిని సన్మార్గంలో ఉంచి వారిని భక్తి మార్గంలోకి మళ్లించి వారిపై కలిప్రభావము పడకుండా కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు . అటువంటి తాతగారి జీవితం నిత్యనూతనం . లీలామయం . అందులో మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే ఇప్పుడు తెలుసుకోబోయే లీలలు .....
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
9

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥   

                        శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

                                             లీలావిలాసము
                                            అధ్యయము -14
                     శ్రీ గణేశాయనమః        శ్రీ సరస్వత్యైనమః       శ్రీ రామవధూతాయనమః

                         బోధాత్మకం భావనాగమ్యం  భవపాపనాశకం
                         తారయతి  సంసారాత్ తాత ఇత్యక్షర ద్వయం

పూర్వకాలంలో మునులు ,ఋషులు  వందలకొద్దీ సం . లు తపస్సు చేసి భగవద్దర్శనము ,అనుగ్రహము పొందుటకు ఎంతో శ్రమించి నప్పటికీ ఏ కొద్దిమంది భాగ్యులకో ఆ అదృష్టం దక్కేది . సూతుడు ,వ్యాసుడు  మొదలగు మహానుభావులు ఈ మునులకు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక సందేహములనూ ,భగవంతుని లీలా విలాసమునూ ఉపదేశముల ద్వారా బోధిస్తూ వారినెప్పటికప్పుడు  ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నిలదొక్కుకుని పురోగతి నొందుటకు ఉత్సాహ పరస్తుండేవారు . గురుపరంపపరలో ఆద్యుడైన దత్తాత్రేయుడు కూడా తన శిష్యులైన కార్తవీర్యార్జునుడు ,యదుమహారాజు ,ప్రహ్లాదుడు మున్నగు వారిని ఈ ఉపదేశముల ద్వారానే అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించి వారి ఉన్నతికి మార్గము సుగమము చేసారు . ఆ కాలంలో ఇదంతా అరణ్యంలో తపస్సు చేసుకునే మునులకు మాత్రమే పరిమితమయ్యేది . స్వయంగా బ్రహ్మదేముడే గురుభక్తుల జోలికి పోరాదని కలిసి శాసించుటచే కలిప్రభావం గురుభక్తులపై ఉండదు . అందుకనే నేటి సమాజంలో మారిన పరిస్థితులలో గురుకృపతో కలిప్రభావం నుండి తప్పించుకోవడం ఈ జనారణ్యంలో ఉన్న ప్రతి సామాన్య మానవునికి కూడా తప్పనిసరైంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

10
General Discussion / Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Last post by Gurupriya on August 12, 2017, 05:08:00 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥5.    కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
           గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥


                              రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

సద్గురువైన సాయినాథునితో పాటుగా దత్తాత్రేయుని విగ్రహమే కాక తాము గురుదేవులుగా భావించే మాస్టారుగారి విగ్రహమును కూడా సమపీఠముపై  ప్రతిష్ఠించి మాస్టారుగారి పట్ల తమ భక్తి ప్రపత్తులు ఆ విధముగా చాటుకొనిరి .

                                                            త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ
                                                 పదమూడవ అధ్యాయము సంపూర్ణము

 

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Pages: [1] 2 3 ... 10