Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥ 

                           శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

రామసన్నిధి :

హైదరాబాదు లోని కబూతర్ ఖానా దత్తసాయి  సంస్థానము నందు విగ్రహ ప్రతిష్టకు వేంచేసిన తాత అక్కడే ఉన్న శైలజతో 'ఎక్కడకూ వెళ్ళకమ్మా ' అని సెలవిచ్చిరి . ఆ మాటలకు అర్ధమేమై ఉంటుందో తెలియని శైలజ మాట్లాడకుండా నిలబడగా తాతగారు ఆమెతో ఎక్కడకూ వెళ్ళనను మాట తీసుకున్నారు . అప్పుడామె మనసులో ఇక ఏ బంధువుల ,స్నేహితుల కార్యక్రమములకు వెళ్లకుండా కేవలము దైవసంబంధమైన కార్యక్రమములకే పరిమితమైనది . ఆమెతో ఈ మాట తీసుకున్న మరునాడే తాతగారు రామారావు అనే భక్తుడు తానూ కట్టుకున్న నూతన ఇంటికి తాతగారు పాదము మోపి పావనము చేయుటే నిజమైన గృహప్రవేశమని భావించగా ఆ భక్తుని కోరికను మన్నించి ఆ ఇంటికి వచ్చి వారి ఆతిథ్యము స్వీకరించిన తాత దైవము తప్ప ఇక ఏ ఇతర బంధములకూ ప్రాధాన్యత నివ్వని ఆయనను నిండుగా ఆశీర్వదించిరి . తాతగారు సమాధి చెందిన తరువాత 1994 సం . లో ఒకరకముగా సన్యాసాశ్రమము గడుపుతున్న రామారావు గారికి తన స్వార్జితమైన తన ఇంటిని ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి ఆశ్రమముగా మలచి ఏదైనా సమాజమునకు పనికివచ్చు కార్యక్రమము మొదలు పెట్టిన బాగుండునని ఆలోచన కలిగి వెలిబుచ్చగా అంతకు మునుపే తాతగారు తనకిచ్చిన ప్రేరణ ఆధారముగా ఇందుకు అంగీకరించిన శైలాజ పిల్లలపై ఉన్న మక్కువతో అనాధ శరణాలయమును స్థాపించి పిల్లలతో తన జీవితము గడుపుటకు ముందుకు వచ్చింది . అప్పటినుంచి రామారావుగారు శైలజను దేవుడిచ్చిన చెల్లెలుగా మనస్ఫూర్తిగా భావించేవారు . ఆ తరువాత రామారావుగారు ప్రాణాపాయ స్థితిలో కూడా సన్నిధానము గడప దాటాక అవధూలపై ఆధారపడగా అనసూయమాత ఆయనను కర్మ విముక్తుని చేసి ముక్తి నొసగినది .

                                         ఓం ముక్తి నిలయాయ నమః

ఆ విధముగా ఆనాడు ఎక్క్కడకూ వెళ్లవద్దని ఆదేశించిన తాత ,తాను గృహప్రవేశము చేసిన ఇంటిని తన సన్నిధిగా మలచుకొనుట ద్వారా "రామసన్నిధానము " ఆవిర్భవించింది .

అదే సమయమునకు వేరొక మందిరమున ధుని ప్రజ్వలించు కార్యక్రమమునకు వేంచేసి యున్న అనసూయమాత ,తాత దివ్య మంగళ రూపము కనుమరుగైనప్పుడు తాతపై ఉన్న ప్రేమతో రామసన్నిధానము బాధ్యత స్వీకరించి అచ్చట అఖండ ధునిని వెలిగించి ఈ ఆశ్రమమందు తన శక్తిని ప్రతిస్థించింది. ఆ రకముగా తాతగారిచే స్వయముగా 'అనక్క ' అని పిలిపించుకున్న అనసూయమాత తాతపట్ల తన సోదరీ భావమును నిర్ధారించింది .

 

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
 
 
                


 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
2
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥   

                                 శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి  శైలజ )

తాతగారు సమాధియైన తరువాత మొదటి ఆరాధనోత్సవమునకు  నలుగురు అన్నదమ్ములూ నాలుగురకాల స్వీట్లను ఎవరికి వారు ప్రత్యేకముగా తీసుకువెళ్లి తాత సమాధికి నైవేద్యము పెట్టుటకు అక్కడున్న వారికి ఇచ్చిరి . వేలమంది భక్తజన సందోహములో తాత సమాధికి నమస్కరించి సాయంత్రంఎప్పుడో తిరుగు ప్రయాణమునకు సన్నద్ధము కాగా చంద్రారెడ్డి వారికి ప్రసాదముగా స్వీటు డబ్బాలు ఇవ్వడం  జరిగినది . మధ్యదారిలో ప్రసాదము తినుటకు తెరచి చూడగా ఎవరు తీసుకువెళ్లిన స్వీటు వారికే తిరిగి వచ్చినది . నాలుగురుకూ అదే విధముగా జరగడం చూసి ఆనాడు శరీరముతో ఉన్నప్పుడు 'మిక్స్ చెయ్యొద్దు ' అని చెప్పినట్లుగనే నేడు సమాధి నుండి ఎవరు తెచ్చిన స్వీటు వారికి రావడంతో తాతగారిచ్చిన ఈ అద్భుత లీలనూ ,సందేశమునూ గ్రహించిన వారై ఆనందముతో మరలి వెళ్ళిరి . నేటికీ కూడా అన్నదమ్ములందరూ ఏ చిన్న సమస్యకైనా తాతగారిపై ఆధారపడి తాతను ప్రార్ధించి ,తాత సమాధిని దర్శించుట ద్వారా మేలు పొందుతున్నారు .

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
3
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
               ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥

                         శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )
మొట్టమొదటిసారిగా వీరు తాతగారిని దర్శించుకొనుటకు దత్తగడకు  వెళ్లేసరికి అక్కడ వర్షం మొదలయ్యింది . వర్షం పడుతోంది కాబట్టి తాతగారు తడిసిపోతారనే ఉద్దేశ్యముతో లోపలకు రమ్మని ప్రార్ధించగా తాత  'మనకేమిట్రా ' వాడు చూసుకుంటాడు అన్నారు . అంతే అక్కడున్న అందరూ తడిసారు కానీ తాతపై ఒక్క చుక్క నీరు కూడా పడలేదు . ఆ రకముగా ప్రధమ దర్శనంలోనే వారిని ఆనందింపచేసిన తాత వారి మనసులను కట్టిపడేసారు . దేవేందర్ గుప్తా నరేందర్ గుప్తాలిద్దరూ తర్బూజ్ ,కర్బూజ్ కాయలను తాతగారికి ప్రసాదముగా తీసుకువెళ్లి తాతను స్వీకరింపుమని ప్రార్ధింపగా తాతగారు 'మిక్స్ చెయ్యద్దు సారూ " అన్నారు . అనగా ఈ రెండు పండ్లముక్కలనూ కలపవద్దని తాతగారు అంటున్నారని వీరు భ్రమించారు . అయితే ఆ తరువాతి కాలములో ఈ అన్నదమ్ములిద్దరూ కలిసి చేసిన వ్యాపారములో తీవ్రనష్టము సంభవించుటయే కాక ప్రాణప్రదంగా మెలిగే అన్నదమ్ముల మధ్య తీవ్రమైన అభిప్రాయ భేదములు కలిగి అన్ని విధాలా నష్టపోయి తిండికి కూడా లేని స్థితికి చేరుకున్నారు . అప్పుడు తాతగారి మాటలలో అంతరార్ధము మిక్స్ చేయవద్దు అన్నది పండ్లను గురించి కాదనీ అది తమను భాగస్వాములుగా ఉండి వ్యాపారము చేయవద్దని తాతగారు చెప్పినట్లు గ్రహించిన వారై ఎవరి వ్యాపారములు వారు మొదలు పెట్టిరి . తరువాత అన్నదమ్ములు విభేదాలన్నీ మరచి అరమరికలు లేకుండా ఆనందంగా ఉంటున్నారు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
4
Jai Saimaster !!!!

SasiArun garu..Meerichchina audio link vinnaanu.Alaage "Edi Nijam" koodaa chadivaanu. Aithe naa prasnalaki samaadhaanalu dorakaledu (rather nenu interpret cheyyaleka poyaanemo ).

Aatma anthaa undi and Chaitanyam daani swabhaavam annaaru Poojya Maastaaru garu. Naaku manasu unnantha sepu inkaa maatlaadithe Sareeram lo praaNam unnappudu alaage jaagruthi lo Swapnam lo manasu anubhavisthundi. Aithe suShupthi lo maatram manam unnaamu ane uniki elaa untundi? Kevalam lechaake kadaa adi telusthondi?

Sareeram lo praaNam undi koodaa nidra lo anubhavam loki raani Chaitanyam manasu leni ledaa Oka manishi jeevinchi lenappudu untundani elaa cheppagalam?
5

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥   

                        శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

మిక్స్ చెయ్యెద్దు :

నిర్మల్ నందు నివాసముండు నలుగురు అన్నదమ్ములు దేవేందర్ గుప్తా ,నరేందర్ గుప్తా ,సురేందర్ గుప్తా ,రఘేందర్ గుప్తాలు ,అనేక సంవత్సరములుగా దత్త వెంకటసాయి సమాజము పట్ల అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలు కలవారు . అంతేకాక వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఏ చిన్న కష్టమునకైనా ఈ మందిరమునకు వచ్చి ధునిలో కాయను వేసుకొనుట ద్వారాను ,పారాయణముల వల్లనూ తమ కష్టముల నుండి గట్టెక్కడివారు . వ్యాపారస్థులైన అన్నదమ్ములందరూ ఎంతో కలిసిమెలిసి జీవించెడివారు . ఈ కుటుంబము ప్రభాకర్ మహారాజ్ సాంగత్యము వలన అవధూతల విశిష్టతను తెలుసుకున్నవారై ఏ అవధూత దత్తగడ  వచ్చిరని తెలిసినా ఎంతటి రాత్రైనా ,ఏనాడైనా వానైనా లెక్కింపక అప్పటికప్పుడు కుటుంబమంతా విచ్చేసి అవధూతల ఆశీస్సులు విశేషముగా పొందుచుండెడివారు . ఈ కుటుంబమునకు తాతగారు ఏ విధముగా ఆశీర్వదించిరో తెలుసుకుందాం .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
6
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !


శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
           గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥     

               శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర (టి . శైలజ )

ఇది చాలా చిన్న విషయముగా కనిపించవచ్చు కానీ తరచి చుస్తే ఇది ఎంతటి ఆద్భుతలీలో అర్ధమవుతుంది . తన సంకల్పము ఎంత కఠినమైనదో తెలుసు కాబట్టే అంకయ్యగారు తాత  పాదాలు పట్టి శరణాగతి కోరారు . తాతగారు కూడా అతని మనసుకు తగిన ఓదార్పునిచ్చి అతి దుర్లభమైన అవధూతల దర్శనము ,పుణ్యక్షేత్రముల సందర్శన భాగ్యం గురుకృప ద్వారా సాధ్యమేనని తేటతెల్లం చేసిరి . అయితే ఇది జరిగిన ఎన్నో సంవత్సరములకు "తాతగారి జీవిత చరిత్ర " గ్రంథ రచన విషయ సేకరణకై గొలగమూడి చేరిన వారికి అదే సమయమునకు గొలగమూడి యాత్రకు వేంచేసిన అతను యథాలాపముగా తారసపడి తాతగారితో తనకు గల అనుబంధమును ఎంతో భావోద్వేగముతో వివరించడం కూడా తాతగారి లీలనే .
 
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
7
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

                                                   రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

పుణ్యక్షేత్రములు :

దోరగర్ల వాసియైన అంకయ్య గారికి ఒకసారి అద్భుతమైన సంకల్పము కలిగింది . అదేమనగా 40 రోజుల పాటు పుణ్యక్షేత్రములు తిరిగి అవధూతలను దర్శించి రావాలని అతని కోరిక . దుర్లభమైన ఈ కోరిక నెరవేరాలంటే తాతగారి ఆశీస్సులే ఈ పనిని సాధ్యపరచగలదని భావించినవాడై తాత దర్శనానికి కల్లూరు చేరి తాతను ప్రార్ధించగా తాతగారు పిచ్చి పిచ్చిగా చూడడం ,పిచ్చి చేష్టలు ,మాటలు చుసిన ఇతను అది పిచ్చి కాదనీ అవధూత ముఖ్య లక్షణమైన ఉన్మత్త భావమనీ తెలిసినవాడు కాబట్టి తాత పాదాలు గట్టిగా పట్టుకొని తాత మహానుభావుడన్న సంగతి తనకు తెలుసుననీ ,తాత ఆశీర్వాదము కోసము వచ్చిన తనను నిరాశపరచక తన యాత్రలకు తాత ఆశీస్సులు అందించమనీ  పరిపరి విధముల కోరగా కొంతసేపటి తరువాత తాతగారు లేచి నిలబడి "లేచిపో " అన్నారు . అంతే ! అదొక్క వాక్కే ఆశీర్వాదమై నిర్విఘ్నముగా దుర్లభమైన అవధూతల దర్శనమూ ,సుమారు 70 పుణ్యక్షేత్రముల దర్శన భాగ్యము ఎటువంటి ఒడిదుడుకులూ లేకుండా పూర్తి చేయగలగడం కేవలము తాత ఆశీర్వాద బలమేనన్న సత్యమును గ్రహించి యాత్రలు ముగించుకొనిరి .
 
 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
8
To the first part, here is something that can help partially.. http://saibharadwaja.org/audiovideos/telugu/09a.%20Mahanandi%20Children.mp3
Animals do not have any specific thought and hence no direction or purpose for living which is what a human being is supposed to have.

As explained in the book, Edi Nijam?, every human being has to realise the purpose of LIFE.
http://saibharadwaja.org/books/readbook.aspx?book=Edi-Nijam&page=3

Further to this, I will also wait for the answers of other parts of your questions. Probably, Sri Gurucharitra can throw some light on those.

9
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  3. సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥ 

                                                      రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఆ తరువాత ఒకసారి రంగారావుగారు ,శ్రీ మేడా జయరాం ,శ్రీ నేరెళ్ల శ్రీరామమూర్తి దత్త దీక్ష చేసి యాత్రలో ఆఖరిభాగంగా రామిరెడ్డి తాత గారిని దర్శించుటకు సాయంత్రం నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో కల్లూరు చేరిరి . తాతగారిని దర్శించుకుని తొందరగా తిరిగి 5 గంటల ఒంగోలు బస్సుకు వెళ్ళిపోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్న వీరికి తాతగారు ఎంతకూ వెళ్ళుటకు అనుమతి నివ్వకపోవటమే కాక ,వారితో పాదసేవ చేయించుకున్నారు . ఆ తరువాత వీరు ఇచ్చిన బిస్కట్లను నమిలి ఆ ఉచ్ఛిష్ఠాన్నే ప్రసాదముగా ఇవ్వగా అవధూతల పట్ల మంచి అవగాహన కలిగిన రంగారావుగారు దానినే  తినిరి . ఆ తరువాత తాతగారు 'ఇక పొండసే ' అని అనుమతినిచ్చారు . బస్సు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఎలా అనుకుంటూ బస్టాండుకు చేరిన వీరికి 5 గంటల బస్సు రిపేరు రావడంతో అది వీళ్ళు వెళ్లేసరికి బాగయి 7 గంటలకు బయలు దేరుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది . అది చూసిన రంగారావుగారు వాళ్లకు తాతగారు తాము వెళ్తామని తొందరపడినా అనుమతివ్వక ఆ తరువాత ప్రసాదము ననుగ్రహించి ,ఆశీర్వదించి బస్సు బయలుదేరు సమయమునకు తమను పంపించిన తాత ప్రేమకు ముగ్దులైరి .
 
 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
10
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥


                            శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఇక పొండసే :

మాస్టారు గారి ఆదేశానుసారము రంగారావుగారు కర్నూలు వాస్తవ్యులైన దయాళ్ శరణ్ గారితో కలిసి తాతగారిని దర్శించారు . వీరు దర్శించిన మొదటి అవధూత తాతగారే . రంగారావుగారు తాతగారు దేహాభిమానమును వదిలి ,జీవన్ముక్తావస్థలో ఉన్న అవధూతగా గ్రహించారు . అంతేకాక ముందుగా ఆగ్రహించి ఆ తరువాత అనుగ్రహ ఆశీస్సులను వెల్లువలా కురిపించే దత్తావధూతే రామిరెడ్డి తాత అని తెలుసుకున్నారు . తాత ఉగ్రరూపం చూసి మనసులో సాయి అష్టోత్తరం చదువుతూ ఉండగా తాతగారు పూజ అయ్యేవరకు నిలబడి ఉండి ఆ తరువాత సిగరెట్టు వెలిగించి ఇవ్వమన్నారు .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


Pages: [1] 2 3 ... 10