Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

                 శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ ) 
మరుసటి దినము సూర్యోదయమునకు తాత శ్రీశైల క్షేత్రమున తమ దివ్యచరణారవిందములను మోపి ఆ క్షేత్ర మహిమను రెట్టింపు చేసిరి . తాతగారి రాకతో భక్తులందరూ ఆనంద పారవశ్యమున పూర్ణ కుంభాల తోనూ ,మేళతాళములతో ఎదురేగి భక్తి ప్రపత్తులతో ఆహ్వానించిరి . తాతగారు వెంటనే కార్యక్రమ స్థలమునకు వచ్చిరి . అక్కడ సాయినామ సంకీర్తనముతో శ్రీశైల ప్రాంతము పులకించుచుండెను . ఈ కార్యక్రమములో ఇంకొక వింత అనుభూతి భక్తులకు కలిగెను . హైదరాబాదులోని కబూతర్ ఖానా ద్వారకామాయి మందిరంలో కోటి భస్మార్చన జరిగినప్పుడు ఎక్కడనుండో అవధూత మీనాదేవి గారు వచ్చి ఆ మందిరములోనే ఉండిపోయిరి . ఈ కార్యక్రమమునకు ఆవిడ కూడా విచ్చేసిరి . అక్కడ భజన ప్రాంతములో తాతగారు ఈ మీనాదేవి అవధూతగారు ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ భాషకందని సంవాదములు సలిపిరి . అవధూతలందరూ ఎక్కడున్ననూ వారు ఈ భువిపై అవతరించి చేయు కార్యక్రమములన్నీ ఒకటే కావున వారందరూ ఒక్కటే . ఆ తరువాత ఈ అవధూత మీనాదేవి గారు అక్కడనుండి ఎచటికో వెళ్ళిపోయి మరల తిరిగి రానేలేదు . అవధూతలు ఎంత నెమ్మదిగా వస్తారో ఆ కార్యక్రమం ముగియగానే అంత నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోతారన్నది మరొక్కసారి ఋజువయ్యింది . 

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
2
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత 

శ్లో ॥ 21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
             గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                          శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

హైదరాబాదు జూబిలీ హిల్స్ లో ఉంటున్న షిరిడీసాయి భక్తులు శ్రీ రామకృష్ణగారు ,వీరి సతీమణి విజయలక్ష్మి గారు . వీరు కల్లూరు రామవధూతగారిని దర్శించి తాతగారిని మెదక్ జిల్లాలోని తమ స్వంత గ్రామమునకు ఆహ్వానించి సేవించుకొనిరి . వీరు అఖండ సాయి నామ సప్తాహ సమితి కోరిక మేరకు తాతగారిని శ్రీశైలమునకు ఆహ్వానించి తాత సమక్షంలో 12 గంటల సాయి నామ సంకీర్తన జరిపించిన బాగుండునని యోచించి కల్లూరు వెళ్లి తాతను ప్రార్ధించగా తాతకూడా వారి కోరికను మన్నించి ఆశీర్వదించిరి . ఈ కార్యక్రమును 25-12-1992 చేయ సంకల్పించిరి . భజన ఏర్పాట్లన్నీ సమితి ఆధ్వర్యములో జరుగగా కల్లూరు నుండి తాత గారితో మల్లేష్ ,తాత అన్న కుమారుడైన కృష్ణారెడ్డి ( కిట్టు ) మదిలేటి  కారులో బయలుదేరిరి . కారు నంద్యాల దాటి ఆత్మకూరు తరువాత డోర్నాల చేరునప్పటికీ  సూర్యాస్తమయమయ్యెను . చీకటి పడిన తరువాత డోర్నాల నుండి శ్రీశైలము వరకు అరణ్య ప్రాంతమగుటచే అధికారులు ఏ వాహనమూ అనుమతించరు . కావున అక్కడకు 20 కి . మీ దూరములో ఉన్న తాత భక్తుడు ఆవిరెడ్డి ఇంటికి వెళ్లిరి . అతని భక్తికి మెచ్చి అతని ఆతిధ్యము స్వీకరించి అతనిని అనుగ్రహించ దలచిన తాత ఆ విధంగా వారు గృహమును పావనమొనర్చిరి . అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఆవుల రెడ్డి దంపతులు తాతగారిని సేవించి ధన్యత నొందిరి . ఇటువంటి పుణ్యఫలము అందరకూ లభించదు .

 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
 
3
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.   అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                శ్రీరామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )
శ్రీశైలయాత్ర :

" శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్యా పునర్జన్మ న విద్యతే " ఒక్కసారి శ్రీశైల శిఖరం దర్శించినట్లైతే ఇక మరల జన్మంటూ ఉండదు అందురు . హిందూ సాంప్రదాయములో శ్రీశైలము అత్యంత ప్రాముఖ్యమును కలిగిన పుణ్యక్షేత్రము . ఇక్కడ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ దర్శనముచే తరించిన వారెందరో . అంతేకాక దత్త సాంప్రదాయములో ఈ క్షేత్రమునకు అత్యున్నత స్థానం కలదు . ఎందువలననగా శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి ఈ క్షేత్రమందలి పాతాళ గంగయందు కృష్ణానదిలో అదృశ్యులైరి . కావున దత్త భక్తులందరూ శ్రీశైలము అత్యంత ప్రీతీ పాత్రమైన క్షేత్రం .
 
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

4
General Discussion / Re: visiting Nagole
« Last post by BSudhakar on December 16, 2017, 12:37:42 PM »
JAI SAI MASTER!

Divya Jananai Pavana Charanamulaku vandanamulu.

BABU GARU NAMASTE!

Avasaramu aithe, meeru  naku message/call cheyagalaru.

BSudhakar
Mob: 7093788910

Jai Sai Master!
5
General Discussion / visiting Nagole
« Last post by BSudhakar on December 16, 2017, 11:21:28 AM »
Jai Saimaster,

Divya Janani Sree Charanamulaku Sahasra-adhika Pranamamulu.

Babu Garu,

Mee Darsanaardhamu Ee Roju Nagole ravalenani sankalpamu.
Ee Dhanurmasa parvadinana, Anugrahinchagalaru.

BSudhakar
JAI SAI MASTER,
6
Hearts Out / A brief answer to a Homeo-critic
« Last post by Ananth on December 16, 2017, 12:49:08 AM »
Jai Sai Master, Babu garu!
Jai Sai Master, Sai Bandhus!

I felt I needed to post this here. Get my "Argumentative-blood" flowing again!  ;D ;D ;D The following is a short answer by a critic to a parent who wanted some Homeo-based solution for his child's ADHD.

Quote
Craig Good, The more I learn about confirmation bias the more I see it everywhere.
Updated Aug 31

No such “medicine” exists. Homeopathy is complete, utter, irredeemable bullshit. Don't even think of treating a child with it. For anything. Anybody trying to sell you on homeopathy is either an idiot or thinks that you are. Get them to an actual, medical doctor for actual medicine. Failure to do so is child abuse.

Here's my answer.

Quote
Ananth Babladi
Just now
Tunnel vision and Closed minds!
Tunnel vision and Closed minds!

I can say the same - “double-blind, placebo-controlled study” termed as bull-shit. This is a never-ending argument on both sides which I see as a waste of breath. Do you mean to say “Actual Medical doctor” working for billion-dollar drug companies advertising “talk to your doctor if you want to die in the next few years by suppressing the ADHD by taking RITALIN”?? Do you mean to say "Talk to your doctor about DRUGS but not about most media and technology making it difficult for a child to be himself/herself"? Do you mean to say "talk to your doctor about DRUGS but not about Yoga or Mindful Meditation"? Do you mean to say "talk to your doctor about REAL DRUGS which will get the kid hooked on for the rest of their lives and 'feel better' as long as they take the drugs"?

Have some vision sir! Step aside from the "scientific" bull-shittery that is happening right now in the very Corporations and institutions which are supposed to move the REAL SCIENCE forward but only move the money!! No amount of your lecture will ever convince me to go against olden medical systems like Ayurveda, Chinese Medicines, Homeopathy and such which I have been a recipient and also a observer of.

And finally, "Abuse"? Are you joking? The very fact that a child will be put on life-long drugs for ADHD is child abuse. Naah!! A Human abuse! I am all for integrative approach. I am all for surgery, life-saving drugs for a sudden trauma like accidents, heart attacks, severed limbs etc. But for chronic problems, I absolutely do not agree with you.

I know it's not good enough but somehow my blood boils when "borlinchina kundalu" talk about an olden system without doing any homework.


Regards to all,
JAI SAI MASTER!
7
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 19. యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
           సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                              శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )
ఆ తరువాత తాతగారి సమాధి మందిరమునకు పాలరాతి బండలు పరిపించు భాగ్యము వీరికిచ్చిరి . తాతగారి సమాధి అనంతరము తీవ్ర ఆవేదనకు గురైన తాతకై చాలాకాలము దుఃఖించి ఆ తరువాత 1998 వ సం . లో సాయిగీతా మందిర విగ్రహ ప్రతిష్ఠను పూర్తిచేసిరి . ఆనాడు గురుస్థానము నుండి తాత విగ్రహము బయటకు తీసుకుని వచ్చుటకు మనుషులను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిన వారు మాట తప్పుటచే అక్కడ విగ్రహము బయటకు తీయుటకు మనుషులను లేక ఏమి చేయుటకు పాలుపోని స్థితిలో రోడ్డు పైకి వచ్చి నిలబడి చూచుండగా అనుకోకుండా ఆ దారి వెంట వెళ్తున్న విద్యార్థుల బృందమును చూసి వారిని బతిమాలగా వారు వచ్చి ఎంతో అవలీలగా బాబా విగ్రహమును గురుస్థానము నుండి బయటకు తెచ్చి రథములో కెక్కించిరి . ఆ విధముగా తాతగారు తన సమాధి తరువాత కూడా వారినన్ని విధముల కాపాడి విగ్రహ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమమును జయప్రదముగా సాగునట్లు ఆశీర్వదించిరి . 80 సం . ల ముదుసలి వయసులో ఏ మాత్రమూ తొట్రుపాటు లేకుండా అనర్గళముగా  నిన్న మొన్న జరిగిన విషయమును వివరించినంత తేలికగా పదునాలుగు సంవత్సరముల క్రితము జరిగిన విషయములన్నీ పూసగుచ్చినట్లు స్వయముగా వెంకటేశ్వరమ్మగారు చెప్పగలుగుట కేవలము ఆవిడకు తాత పట్ల గల ప్రేమాభిమానములు ,భక్తి భావనల వలననే సాధ్యమయినది . మొత్తము వివరములన్నీ తెలిపిన తరువాత ఒక్కసారిగా తాతను తలచుకున్నా భావోద్వేగానికి గురై వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ ఆనాటి మధురస్మృతులను మరీ మరీ తలచుకొనిరి .
 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
8
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :


   శ్లో || 18 .  ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా ।
                   జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                       శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఒకసారి తాత దర్శనమునకు వెళ్ళినపుడు తాతగారు ఈవిడను రెండు రూపాయలు ఇమ్మనిరి . ఈవిడ వెదకి చూడగా రెండు రూపాయలు కనిపించలేదు . రెండు రూపాయలు లేవని తాతతో చెప్పగా 'ఉన్నాయి చూడు ' అన్నారు . తిరిగి చూసేసరికి రెండు రూపాయలు కనిపించి తాతకివ్వగా  తాతగారు కొంతసేపు వాటిని చేతితో ఆడించి ఆ తరువాత ఆశీర్వాదముతో తిరిగి ఇచ్చి 'భద్రంగా దాచుకొని పూజించుకో ' అని సెలవిచ్చిరి . అప్పటి నుండి ఆవిడ ఆ రెండు రూపాయల నాణెమును పూజలో భద్రపరచుకొని నిత్యం అభిషేకం చేయుచున్నారు . ఎప్పుడు తాత వద్దకు వెళ్లినా ఈవిడకు పోయిన శక్తి తిరిగి వచ్చుటే కాక ,నూతనోత్సాహము కలిగినట్లుండేది .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
9
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||


                                      శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

వెంకటేశ్వరమ్మ భర్తగారు గీతామందిరము నిర్మింపదలచి మధ్యలోనే ఆగిపోగా వెంకటేశ్వరమ్మగారు తాతగారిని ఆ మందిరము పూర్తిచేయాలా అని అడుగగా తాత అందుకు అనుమతినిచ్చిరి . అప్పుడు ఈవిడ ఆనాటి ముఖ్య మంత్రి  కోట్ల విజయభాస్కరరెడ్డి గారిని సంప్రదించి గీత మందిరము పూర్తగుటకు కావలిసిన ధనసహాయము చేయమనికోరగా వారు మూడున్నర లక్షలు మంజూరు చేసిరి . ఆ ధనముతో ' సాయి గీతా మందిరము ' ప్రారంభమాయెను . పునాదులలో మొదటి అయిదు గంపలు వెంకట్రమమ్మగారు తవ్వివేసిరి . ఆ తరువాత ఎటువంటి ఆటంకములు లేకుండా మందిర నిర్మాను చురుకుగా సాగింది . ఆ తరువాత ఆవిడ తన రెండవ కుమారుడైన శ్రీ భరత సింహారెడ్డిని వెంటబెట్టుకుని జైపూరుకు వెళ్లి బాబా విగ్రహము ,బండలుకు ధర నిర్ణయించి 20,000 రూపాయలు వారికి చెల్లించి వచ్చిరి . తీరా  విగ్రహము తీసుకుని వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఈవిడ దగ్గర డబ్బులు ఒక్క రూపాయి కూడా సమయానికి లేవు . వాళ్లకు చెల్లించవలసిన రూ . 80,000 గురించి వారు తొందర చేయసాగిరి . ఏమి చేయాలో పాలుపోక  ఆవిడ సతమతమవుతూ మనసులోనే ఈ ఆపద తప్పించమని తాతను ప్రార్ధించగా ఆ పక్కనుంచే వెళ్తున్న అబ్బాయిని పిలిచి అడుగగా అతను డబ్బులు వసూలు చేసుకు ఇంటికి వెళ్తున్నాని చెప్పేసరికి ఆ అబ్బాయి సంచిలో చూడగా సరిగ్గా రూ . 80,000/- ఉన్నవి . వెంటనే వాటిని తీసుకుని వారికి చెల్లించి ఇది తాత లీలగా గుర్తించి మనసులోనే తాతగారికి నమస్కరించి విగ్రహమును కల్లూరు చేర్చి తాతగారి గురుస్థానము నందుంచిరి .

 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 
10

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                   శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఆ తరువాత సుమారు రెండు సంవత్సరములకు తాతగారు మందిర నిర్మాణమునకు సంపూర్ణ అనుమతినిచ్చి ఆశీర్వదించిరి . ఆ రకముగా తాతగారి సంపూర్ణ అనుమతికై వేచి చూసిన  ఆవిడ ఇక అప్పటినుండి పనులు ప్రారంభించి మే 16-1991 న శంఖుస్థాపనకు శుభముహూర్తమును తాత అనుమతితోనే నిర్ణయించిరి . అఖండ సాయి నామ సప్తాహసమితి వారి ఆధ్వర్యముతో భజన కార్యక్రమము " ఓం  సాయిశ్రీ శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి " సాయి నామ ఏకాహము ప్రారంభమాయెను . ఆ తరువాత అందరూ కలిసి కల్లూరు చేరి తాతగారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించగా వేదపండితులు పూర్ణ కుంభములతో ఆహ్వానించగా గద్వాలులో పాదం మోపిన తాతగారు ఆ ఎండాకాలము నందు కదలకుండా రెండు గంటలపాటు నిలబడి భక్తులందరికీ పాద  దర్శన భాగ్యం కలిగించిరి . ఆ తరువాత తాతగారికి మంగళ స్నానములు చేయించి నూతన వస్త్రములు ధరింపచేసి తరువాత శంఖుస్థాపన నిమిత్తము తాతగారి చేతికి కొబ్బరికాయ నివ్వగా తాత ఒక్కసారిగా హుంకరించి ఆ కొబ్బరికాయను వేయగా అంతటి మందు టెండలో గట్టిగా ఉన్న నెలలో ఆ కాయ  రెండడుగుల లోతుకు కూరుకుపోయింది . అది చూసిన వేంకటేశ్వరమ్మగారు సంతోషముతో తాతకు పాదనమస్కారము చేయుచూ ధ్యానస్థితి నొందిరి . ఆ తరువాత యధాస్థితికి చేరుకున్న ఆవిడ తాతగారికి మనస్ఫూర్తిగా తన కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుని తాతగారిని తమ ఇంటికి సాదరముగా ఆహ్వానించగా తాత వారింట అడుగిడిరి . కొంతసేపటి తరువాత తాతగారు ' బొమ్మలు వేసేవాడిని పిలిపించు ' ( ఫోటోగ్రాఫరు ) అని అడిగి మరీ ఫోటోలు తీయించుకున్నారు . ఆ తరువాత వెంకటేశ్వరమ్మగారు తాతగారి పాదసేవ చేసుకుంటూ కూర్చోగా తాతగారు ఆవిడను పాట పాడమన్నారు . అసలు పాటలంటే తెలియని ఆవిడ ఏ పాట  పాడాలని తాతనే అడుగగా తాత ఏమీ ఫరవాలేదు మొదలు పెట్టమన్నారు . అప్పుడు తాత పాదాలు గట్టిగా పట్టుకుని అప్రయత్నముగా " ఏ తీరుగ నను దయ చూసెదవో ఇన వంశోత్తమ రామా ! నా తరమా భవసాగర మీదను నళిన దళేక్షణ రామా !!" అని తాతగారి దయవలననే ఆర్ధ్రముగా పాడేసరికి అక్కడున్న వారందరూ మైమరచిపోయిరి . పాట  పూర్తవడంతోనే తాతగారు వెంటనే అందుకుని ' సాయి రహమ్ నజర్ కర్ నా ,బచ్చోమ్ కా పాలన్ కర్ నా " అని పాడసాగిరి . తాతగారి ప్రేమలో అందరూ తడిసి ముద్దయిరి . 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
Pages: [1] 2 3 ... 10