Author Topic: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU  (Read 132927 times)

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥ 

                                                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం

బండుతాత్యా అనే ఒక సంపన్నుడు మెహర్ తహసిక్ లో ఉండేవాడు . అతిథి సత్కార్యాలు చేస్తుండేవాడు . అడగని వారిది పాపం ,తనకున్న దాంట్లో ఎదో ఒకటి సమర్పించేవాడు . అప్పుచేసి ఇంటిలో సామాగ్రి అమ్మి అవసరాలను ఆదుకునేవాడు . ఇలా తనకున్న సర్వస్వం దానధర్మాలకు పోగా చివరికి తన ముఖం కూడా లోకులకు చూపించలేక పోయాడు . సంపద ఉన్నప్పుడే కదా బంధువులు ,స్నేహితులూన్నూ . అవి పోయిన తరువాత ఎవరు పట్టించుకుంటారు . అన్ని వైపులా నుండి కష్టాలు ఎదురయినాయి . ఆత్మహత్య చేసుకుందామా అనుకున్నాడు ,లేక నూతిలో దూకుదామ అనుకున్నాడు లేక హిమాలయాలకు పోయి అక్కడ చనిపోదామా అని పరిపరి విధముల ఆలోచిస్తున్నాడు . తనను ఎవరు గుర్తించకుండా ఒంటినిండా విభూతి పూసుకొని గోచిపెట్టుకొని హిమాలయాలకు వెళదామని మనసులో భగవంతుని ప్రార్ధించి రైల్వే స్టేషనుకు వెళ్ళాడు . అచ్చట ఒక బ్రాహ్మణుడు ఎదురై  హరిద్వారకు టికెట్టు కొనే ముందు యోగి దర్శనం చేసుకొని హరిద్వారంకు వెళ్ళు అని చెప్పాడు . విదర్భ ప్రాంతంలో " శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ " అనే యోగేశ్వరులున్నారు వారిని దర్శించు . అతనికేమి అర్ధం కాలేదు . ఇతను ఎవరు ఇతడు ఎందుకు కనిపించాడు . ఏది ఏమైనా షేగాం  వెళ్లి గజాననుని దర్శనం చేసుకొని తరువాత ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం అనుకున్నాడు . శ్రీ గజానన దర్శనం చేసుకున్నాడు . పిచ్చివాడా ప్రాణాలు తీసుకునేందుకు హిమాలయాలకు వెళ్ళకు . నీపొలంలో " మసోబా " అనే గ్రామదేవత వుంది దానికి పూర్వ దిశగా ఒక తుమ్మ చెట్టు వుంది . ఆ చెట్టు వద్ద రెండు ఝాములకు తవ్వితే నీకు ధనం లభిస్తుంది ,దానితో నీ బాకీలు తీర్చి సుఖంగా జీవించు అని చెప్పారు స్వామి . స్వామి అమృతవాక్కులను విని నిధిని పొంది ,తన జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకున్న బంకు తాత్యా .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

                                               శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

సోమవతి అమావాస్య

సోమవారం వచ్చే అమావాశ్యకు 'సోమవతి అమావాశ్య ' అంటారు . సోమవతినాడు నర్మదానదిలో స్నానం చేసినవారికి ఎంతో పుణ్యం వస్తుందని పురాణాలు చెపుతున్నాయి . పుణ్యం సంపాదించాలని షేగాం నుండి కొందరు నర్మదానది స్నానానికి బయలుదేరారు . మార్తాండ్ పాటిల్ ,బంకట్ లాల్ ,మారుతీ చంద్రభాను ,భజరంగలాల్ మొదలైనవారు ఓంకారేశ్వర్ వెడదామని నిర్ణయించుకొని స్వామిని కూడా తమతో రావలసినదిగా కోరారు . ఆ నర్మదానదికి మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్లండని ప్రార్ధించారు . నేను ఇక్కడ నుండే నర్మదానదిలో స్నానం చేస్తాను మీరు వెళ్ళిరండి అని చెప్పారు . కాని తమ పట్టు వీడలేదు . నేను వస్తే ఏదైనా విపరీతం జరగవచ్చు . తరువాత నన్ను దోషిని చేస్తారు అన్నారు స్వామి . ఎలాగో స్వామిని కూడా తీసుకుని వెళ్లారు . దేశం నలుమూలల నుండి జన సందోహం వచ్చారు . ఎవరిమటుకు వారు ఆనందంలో నిండిపోయారు . శంకరుని దర్శించుకొని యధోచితంగా పూజలు చేసుకున్నారు . గజాననులు మాత్రం పద్మాసనం వేసుకొని నర్మద ఒడ్డున కూర్చున్నారు . వారు నలుగురు స్నానాలు పూర్తిచేసి ,శంకరుని దర్శించుకొని ,బండివానిని 'ఖేడే ఘాట్ ' స్టేషన్ నుంచి రానుపోను బేరం కుదుర్చుకున్నారు . దారి బాగుండనందున ఎడ్లు బెదిరి ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది . అందువల్ల నావమీద 'ఖేడే  ఘాట్ ' వరకు వెళ్దాం అన్నారు . అందరు అలానే చేస్తున్నారు . మీరు వెళ్దామంటే అలానే వెళ్దాము అన్నారు స్వామి . 'ఖేడే ఘాట్ 'వెళ్ళటానికి నావమీద పోవాల్సివుంది . అందువల్ల అందరు నావను ఎక్కారు . నావ కొంత దూరం పోగానే ఒక రాయికి కొట్టుకొని చిల్లుపడింది . నావలోకి నీరు వచ్చేస్తోంది . అందరు భయభ్రాంతులయ్యారు . ప్రాణాలతో బయటపడుట కల్ల అనుకున్నారు . 'గిణ గిణ గణాంత బోతే ' అని సంకీర్తన చేస్తున్నారు . ఆపద నుండి కాపాడండి అని వేడుకున్నారు స్వామిని . ఇంతలో నావ సుడిగుండంలో చిక్కుకొని మునిగిపోయింది . అందరు జలసమాధి అయ్యారు అనుకున్నారు . ఇదంతా చూసి స్వామి భయపడకండి నర్మదామాత మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది . అలా అన్నారో లేదో నావలోకి నీరంతా పోయింది . నర్మదామాత నావకు పడ్డ రంధ్రాన్ని మూసివేసింది . ఒడ్డుకు క్షేమంగా చేర్చింది . నర్మద జాలరి  స్త్రీ వేషంలో కనిపించి శ్రీ స్వామికి నమస్కరించి మాయమైంది .
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥ 

                          శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

శివాజీ జయంతి

బాలగంగాధర్ తిలక్ మహారాష్ట్రలో ఒక వజ్రం వంటివాడు . దూరదృష్టి కలవాడు . దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం తన ప్రాణాలనే ఫణంగా పెట్టినవాడు . విదేశ శక్తులను ఎదిరించటం ఆయన చూపిన ధైర్యసాహసాలు ఎన్నని చెప్పగలము . అతడెవరికి భయపడనివాడు . తనకంటూ ఏ ఆశాలేకుండా జీవితం గడిపాడు . అందుకనే ప్రజలు 'అతనిని లోకమాన్యుడు '  అన్నారు . ఒకసారి శివాజీ జయంతికి ఉపన్యాసం ఇవ్వటానికి ఆహ్వానిస్తే ఆయన అకోలా వచ్చారు . ఉత్సవానికి ఏర్పాట్లు భారీ ఎత్తున జరుగుచున్నాయి . శివాజీ జయంతి ఉత్సవానికి తిలక్ నే అధ్యక్షుడుగా నిశ్చయించారు  . అతడు అకోలా తలచి పలుప్రాంతాలనుండి జనం  వచ్చారు . ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులు ,ఉపాధ్యక్షులను నిర్ణయించడమైనది .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥   

                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఈ ఉత్సవాలకు షేగాం లో శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ స్వామిని ఆహ్వానిస్తే బాగుంటుందనుకున్నారు . కొందరు దీనిని బలపరిచారు ,కొందరు వ్యతికేరించారు . ఆ షేగాం పిచ్చివాడెందుకు  అనుకున్నారు . పైగా ఆయన దిగంబరుడుగా తిరుగుతాడు  . శ్రీ గజాననుని శ్రీ చరణాలు ఇలాంటి స్థితిలో అక్కడ ధూళిని తాకాలని అన్నారు కొందరు . తిలక్ దేశోద్ధారకులైతే శ్రీ స్వామీజీ ఉత్సవ సమయంలో ఆశీనులౌతారు . కనుక నిజానిజాలు తేలిపోతాయి . కాబట్టి స్వామిని కూడా ఆహ్వానించటానికి నిర్ణయించుకున్నారు . ఆ రోజు రానేవచ్చింది . ప్రతివారు శ్రీ స్వామీజీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు . కానీ స్వామీజీ మొదటి నుండి మండపం లోనే కూర్చున్నారు . సాధువన్నమాటలు అసత్యాలు ,మిధ్యకావు ,శ్రీ స్వామి సభా వేదికపై ఉన్నతాసనంపై కూర్చొని ఉన్నారు . తిలక్ ,అణ్ణాసాహెబ్ పట్వర్ధన్ ,గణేష్ జిఖాపర్దే ,వెంకటరావును దేశాయి మొదలగువారు వేదిక నలంకరించారు . తిలక్ లేచి నిలబడ్డారు . నేడు చాల ధన్యమైనది . ఆశీర్వాదం ప్రసాదించటానికి శ్రీ గజాననులు విచ్చేశారు . ఇది మనకెంతో అవసరం అని అంటూనే బ్రిటిషు ప్రభుత్వాన్ని కించపరుస్తున్నారు . అప్పుడు గజాననులు లేచి అలా అనవద్దు ,వద్దని హెచ్చరించారు . తిలక్ జీని ప్రశంసించారు . కానీ తిలక్ తిలక్ ను అరెస్టు చేసి బేడీలు వేశారు . స్వామీజీ ఉపన్యాసం అవగానే షేగాం వెళ్లిపోయారు .


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!


Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              ​దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

                         శ్రీ గజానన్ మహారాజ్  దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

స్వామీజీకి ఈ తిలక్ సంగతి చెబుదామని వెళ్లారు . కాని  స్వామి నిద్రపోతున్నారు . మూడు రోజులయినా లేవలేదు . స్వామి నిద్రలేచేటంతవరకు వెళ్లకూడదని నిశ్చయించుకున్నారు . నాలుగవరోజు స్వామి మేల్కొని మీరెంత ప్రయత్నించినా ఫలితం దక్కదు . అక్కడ నుండి బొంబాయిలో తిలక్ వద్దకు వెళ్లి ఈ సంగతి వివరించారు . అది విని తిలక్ నవ్వుతూ స్వామీజీ మాటలలో ఎదో ఆంతర్యం ఉంది . బ్రిటీషువారు తిలక్ ను అరెస్టు చేసి జైలుతో పెట్టారు . అదే కాలంలో 'గీతారహస్యం ' ఆయనకే జైలులో రాయించారు . కర్మయోగం శ్రేష్టమైనదని తన అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు . వారి ప్రయత్నం నిరంతరం చిరంజీవిని చేసింది .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
Re: Sri Gajanan Maharaj Divya Charitra(venu Ramamohan Rao)
« Reply #1490 on: March 29, 2018, 06:47:40 PM »

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥ 

                           శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

భక్తుని కోరిక -ఆశీర్వాదము

అకోలా పట్టణంలో 'రాజారాం కబర్ ' అనునతడు వెండి ,బంగారు వ్యాపారం చేసేవాడు . అతనికి గోపాల్ ,త్రయంబక్  అనే యిద్దరు కుమారులు కలరు . రెండవవాడైన త్య్రంబక్ హైదరాబాద్ లో డాక్టరు చదువుచున్నాడు . చిన్నప్పటి నుండి అతనికి భక్తిభావం ఎక్కువ . ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు మూసీనది ఒడ్డున కూర్చొని ధ్యానం చేసేవాడు . అతనికి ఒక కోరిక కలిగింది . షేగాం లో స్వామికి భోజనం ఎందుకు చేయించకూడదు అనుకున్నాడు . కానీ తన కోరిక తీరేదెలా ? తన తల్లి చిన్నతనంలోనే పోయింది . ఇంట్లో వదినగారు వుంది కాని చేదు స్వభావం కలది . ఆమెను ఏమని అడుగగలడు . తల్లి దగ్గర అంతో ఇంతో మారాం చేసి తన కోర్కె ఎలాగో నెరవేర్చుకునేవాడు . మరిది ముఖం చూసి ఏమయ్యా నీవెందుకు వ్యాకులపడుతున్నావు . నాతో చెప్పకూడదా ? వదిన తల్లితో సమానమంటారు గదా !నా వద్ద దాపరికం ఎందుకు ? నీ సమస్య ఏమిటో చెప్పు అని వత్తిడి చేయసాగింది . ఏమి లేదు శ్రీ గజాననులకు యిష్టమైన  పదార్థాలను మన యింట్లో వండించి ఆయనకు సమర్పించాలనే కోరిక ఎప్పటినుంచో ఉంది . అవి ఏర్పాట్లు చేయుట వలన నీకు కూడా పుణ్యం ,నా కోరిక నెరవేరినట్లు అవుతుంది . మరిది కోరిక ప్రకారము పదార్థాలన్నీ తయారుచేసి ఇచ్చి త్వరగా బయలుదేరు షేగాం వెళ్లే బండి టైమైంది . అది దాటిపోతే సాయంత్రందాకా బండి లేదు . ఇదంతా వృధా ప్రయాస అవుతుందని తొందర చేసింది . తీరా ష్టేషనుకు వెళ్ళేటప్పటికి బండి వెళ్ళిపోయింది . మరలా 3 గంటలదాకా బండి లేదు . భోజన సమయం దాటిపోయింది . ఏంచేయాలో తోచక ,తనను తానూ నిందించుకొని స్వామిని ప్రార్ధిస్తున్నాడు ,ఏడుస్తున్నాడు .


 

                                           

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని
« Last Edit: March 29, 2018, 06:49:43 PM by Gurupriya »

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥ 

                                      శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( శ్రీ రామ మోహన రావు )

అక్కడ అకోలాలో భక్తులు రాకరకాలయిన భోజన పదార్థాలను ఏర్పాటు చేశారు . రకరకాలయిన  పిండివంటలతో ఏర్పాటు చేశారు . రకరకాలయిన పిండివంటలతో ఏర్పాటు చేసిన వంటలు లేవటంలేదు . కొంచెం ఆగండి అన్నారు . నేను ఈ రోజు నాలుగవ ఝాములో భోజనం చేస్తాను . అప్పటిదాకా ఉండలేనివారు భోజనం చేయవచ్చు అన్నారు . కానీ స్వామివారు భోజనం చేయకుండా ఎవరు చేస్తారు అన్నారు . 'త్రయంబక్ ' తరువాత బండీలో వచ్చాడు . స్వామి దగ్గరకు వెళ్లి సాష్టాంగ పడి ,స్వామి ఆజ్ఞ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు . భోజనం చేసే సమయమా ఇది . ఇప్పటిదాకా నీకోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాను ఇంకా ఆలస్యమెందుకు ,భోజనం పెట్టు అని చెప్పారు . సిగ్గు పడుతూ స్వామి ఏంచెయ్యను పన్నెండు గంటలు దాటిపోయినది అంటూ వడ్డించాడు . అది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు . స్వామి భక్తవత్సలుడు . అందులో రెండు రొట్టెలను స్వామి ఆరగించి మిగిలినవి ప్రసాదంగా భక్తులకు పంచిపెట్టారు . స్వామి అతనిని ఆశీర్వదించి నీవు వచ్చే ఏడు డాక్టరు ప్యాసవుతావు . నీవు అకోలా వేళ్ళు అని ఆశీర్వదించి పంపించారు .

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
           గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మై​శ్రీ ​​​ గురవేనమః ॥

                                  శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర (వేము  రామ మోహన రావు )

వ్యర్ధ ప్రయత్నం

భాస్కర్ అనే భక్తుడు స్వామిని మాల్కాపూర్ వేంచేయవలసినదిగా ఆహ్వానించాడు . స్వామి ఒప్పుకోలేదు .అచ్చట భక్తులు మీ రాకకై ఎదురుచూస్తున్నారు . మీరు తప్పక రావలసిందిగా కోరుతున్నాను అన్నాడు . నేను యిప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్లేదిలేదు . వ్యర్ధ ప్రయత్నం చేయకు పశ్చాత్తాప పడవలసి వస్తుంది అని హెచ్చరించారు . అయినా స్వామిని మల్కాపూర్ తీసుకుని వెళ్లే నిమిత్తం స్టేషనుకు  తీసుకొని వచ్చాడు . స్టేషను  మాస్టరుతో మాట్లాడి 12 మందికి రిజర్వేషను చేయించాడు . బండి వచ్చిన దరిమిలా రిజర్వేషన్ పెట్టెలోకాకుండా ఆడవాళ్ళ పెట్టెలో ఎక్కి కూర్చున్నారు స్వామి . పోలీసు అధికారి అది చూసి పిచ్చివాడా నీకు బుద్ధి లేదు . ఆడవాళ్లు పెట్టెలో దిగంబరంగా ఎక్కుతావా అని చెయ్యి పట్టుకొని క్రిందకు దింపేశాడు . తరువాత స్టేషను  మాస్టరు ,పోలీసు అధికారి కలిసి పెట్టె వద్దకు వచ్చి పరికించగా మరల స్త్రీల పెట్టెలోని కూర్చొని వున్నారు . వీరు మహాయోగులు అందుచేత వీరిని ఈ పెట్టెలో వెళ్లనీయి అని పోలీసు అధికారితో చెప్పారు . కాని పోలీసు అధికారి పై అధికారులకు టెలిగ్రామ్ ద్వారా తెలియపర్చాను అన్నాడు వినయంగా . స్వామితో దయచేసి తమరు దిగిరండి నియమాన్ని ఉల్లంఘించండి అని ష్టేషన్ మాస్టర్ మనవి చేశాడు . ఇది విని క్రిందకు దిగి వచ్చారు .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

 శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥     

                                          శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము  రామ మోహన రావు )

తరువాత 'జఠార్ సాహెబ్ ' గారి కోర్టులో దావా వేశారు . 'జఠార్ సాహెబ్ ' గారు విచారణకు గాను షేగాం  ట్రావెలర్స్ బంగ్లాలో దిగారు . ఈ సంగతి తెలిసిన భక్తులు ఇతర భక్తులు అచ్చటికి చేరుకున్నారు .అకోలానివాసి వెంకట్రావు దేశాయి ఏదోపని మీద షేగాం  వచ్చి ఈ విషయం గురించి తెలుసుకొని చాలా విచారించాడు . చేతులు జోడించి ఈ దావాను ఎదో విధంగా తిప్పివేయవలసినదిగా కోరాడు . స్వామి మహిమ తెలియని వాడులేరు . వారు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరులు ,దావా వేయుట సమర్ధనీయం గాదు . దీన్ని ఆపివేయటం ఎంతైనా మంచిది అన్నాడు . జఠార్  సాహెబ్ గారితో నియమాలు తెలిసిన వారు ఆ మాదిరిగా వ్యవహరించటం తప్పేకదా అని పోలీసును పంపించి ఆ గజాననులను తీసుకొనిరండి అని చెప్పారు . పోలీసు అధికారులు మిమ్మల్ని వెంటనే తీసుకురమ్మన్నారు . మీరు రాకుంటే ఈడ్చుకునిపోతాను అన్నాడు . అమర్యాదగా మాట్లాడినందుకు నేను  ఇక్కడనుండి కదలనేకదలను . ఏది నీ చేతిని విడిపించుకో చూద్దామని ఆ పోలీసు అధికారి చేయి పట్టుకున్నారు . చేయి విడిపించుకోలేకపోగా వణకటం ప్రారంభించాడు . ఆలస్యమైనందుకు శ్రీ వెంకట్రావును పంపి మీరే తీసుకురండి అని జఠార్ సాహెబ్ చెప్పారు . చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి అని చెప్పారు . ఇంతలో పోలీసు చెయ్యిపట్టుకొని బంగళాలో ఒక మూల కూర్చున్నారని వర్తమానం అందింది . నేను దిగంబరంగా ఉంటే మీకేమిటి అభ్యంతరం . చిలుము నింపి ఇవ్వండి మిగిలినవన్ని నిరర్థకాలే నా దృష్టిలో అని స్వామి సెలవిచ్చారు . తరువాత భాస్కర్ పట్టుదలే దీనికంతటికీ కారణమని అతనిని దోషిగా నిర్ణయించి అయిదు రూపాయలు జరిమానా విధించారు . తరువాత స్వామి భాస్కర్ లోని మొండి వైఖరి ఫలితం చూచావుగా అన్నారు .

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఉద్యోగ ప్రాప్తి

కాశీనాథ్ ఖండేరావు గర్దె  స్వామి దర్శనార్ధం షేగాం  వెళ్ళాడు . స్వామి ప్రసన్నంగా ఉండటం చూసి చాలా సంతోషించాడు . సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు . నేను నిజంగా అదృష్టవంతుణ్ని లేకుంటే స్వామిని దర్శించగలిగే వాడినా అనుకుంటున్నాడు . స్వామి ప్రేమగా వెళ్ళు ,నీ మనస్సులోని కోరిక ఫలిస్తుందిలే అన్నారు . నేను ఏ కోరికతో ను రాలేదు . ఇంటికి వెళ్లి టెలిగ్రాం  వాడు గుమ్మంలో  ఉన్నాడు .అదిపోయి చూచుకో అన్నారు . వెంటనే వెళ్లి చూచేసరికి  టెలిగ్రాం వాడు నిలబడి ఉన్నాడు . టెలిగ్రాం  చేతిలోనికి తీసుకొని సమయంలో అందులో ఏమున్నదో అని ఖంగారు పడ్డాడు . తీరా చించి చుస్తే ,నీవు మోర్జి ప్రాంతంలో మునసబుగా నియమించబడ్డావు అని వుంది . అది చూచి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు . స్వామి 'నీవు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళమన్నావో ఇప్పుడు కాని అర్ధం కాలేదు' . 

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

                      శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య  చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

తురక సాధువు

మూర్తిజాపూర్ దగ్గర కురుకు అనే గ్రామంలో మహతాబ్ షా అనే ముస్లిం సాధువు వున్నారు . ఎప్పుడైన స్వామి అకోలా వస్తే తనకు తెలియ చేయవలసిందిగా కోరారు .   స్వామి యొక్క రాకను తెలియచేయుట కొరకు 'కురుకు ' ఒక మనిషిని పంపించినారు . అదే సమయంలో ముస్లిం సాధువైన మహతాబ్ షా అకోలాకు బయలుదేరెను . వీరిద్దరు దారిలో కలుసుకున్నారు . ఆ మనిషి బాపూరావ్ సందేశాన్ని చెప్పాడు . ఇక నువ్వు ' కురుకు ' వెళ్ళక్కరలేదు . బండిలో స్టేషను వెళ్దాముఅన్నారు . ముస్లిం సాధువు సిద్ధయోగులు వారు కూర్చున్న చోటినుంచే అన్ని విషయాలూ తెలుసుకొనగలరు . మహతాబ్ షా తో వారి కొందరు ముస్లిం భక్తులు కూడా వేంచేసిరి . రెండవరోజు ఉదయాన్నే మహతాబ్ షా ఉన్న చోటికి స్వామీజీ వచ్చీ  వస్తూనే జుట్టుపట్టుకొని తురక సాధువును తన్నడం ప్రారంభించారు . దానర్ధం ఏమిటంటే సాధువై ఉండీ నీవు నీ జాతికి ఏ మంచి పనీ చేయలేదు . నీవలన ధార్మిక కార్యక్రమాలు నాశనమయ్యాయి . ద్వేషం ,అహంకారం రోజు రోజుకూ నీలో పెరుగుతున్నాయి . దీన్ని నీకు తెలియజేయుటకే నిన్ను తన్నాను ,తెలుసా ! అని స్వామి అన్నారు . తన్నులు తిన్న తన తప్పును తెలుసుకున్నారు . సాధువే సాధువు మనసును తెలుసుకొనగలడు . మీరు వచ్చిన పని అయినది మీరు ఇక ఉండకండి . కురుకు తిరిగి వెళ్ళండి అని ముస్లిం సాధువు తనతో వచ్చిన వారితో చెప్పెను .


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః
 

            శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఇదిలా ఉండగా బచ్చులాల్ వినమ్రుడై స్వామితో మీరు రేపు మా యింట ఆతిథ్యం స్వీకరించి మమ్ములను కృతార్థులను చేయాల్సిందిగా ప్రార్ధించెను . ప్రార్ధనను మన్నించిన స్వామిని టాంగాలో కూర్చోబెట్టి అతి వైభవంగా మేళతాళాలతో భక్తులు వెంటరాగా బచ్చులాల్ ఇంటికి గైకొనివచ్చెను . కానీ స్వామి టాంగాలో నుంచి కిందకు దిగటానికి అంగీకరించలేదు . దీనికి కారణమేమిటో తెలియదు స్వామి నిన్నటి రోజున ఆహ్వానానికి సమ్మతించి ఈనాడు ఇంటికి రావడానికి ఎందుకు ఇష్టపడలేదో అర్ధం గాక బాపూరావు వ్యధ చెందారు . అక్కడున్న వారిలో ఒకడు నా దృష్టిలో ముస్లిం సాధువైన మెహతాబ్ షా ను ఆహ్వానించకపోవడమే కారణమై ఉండవచ్చనీ ,అందువల్ల స్వామీజీ బండి దిగలేదనీ అన్నాడు . చివరకు ఆ ఆమాటే నిజమైంది తరువాత వారిద్దరినీ ఒకే బండిలో ఆహ్వానించి తీసుకువచ్చిరి .

  అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

 15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥   
   
                           శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

మందిరం దగ్గిరలోని హాలులో ముస్లిం సాధువును ,రామమందిరంలో స్వామీజీ ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు . కానీ స్వామీజీ రామందిరంలో ఉండక ఆ హాలుకే వెళ్లారు . అంతా కలిసి సహపంక్తి భోజనం చేశారు . ముస్లిం సాధువు పంజాబ్ వెళ్ళడానికి టికెట్టు కొనిపెట్టండన్నారు . స్వామి 'కురుకు ' లోని మసీదు పని ప్రారంభించి సగంలో వెళ్ళవద్దు . మసీదు పని పూర్తయ్యాక వెళ్ళవచ్చు అని పలికారు . స్వామి కృపవల్ల మసీదు పని పూర్తవుతుంది . ఈనా మాటలు వ్యర్ధంగావు సిద్ధయోగులు  అన్ని మతాలను ఒకటిగానే తలుస్తారు . మసీదు విషయంలో నన్ను ఇక్కడ వుంచే ప్రయత్నం చేయకండి . మసీదుకైనా ,మందిరానికైనా ఒకే సామాన్లు పనికి వస్తాయి . కానీ నిర్మాణంలోనే తేడా . ఎవరి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి వారు కట్టుకుంటారు . హిందువులు ,ముస్లింలు ,అందరూ భగవంతునికి చెందినవారే . అందువల్ల అన్ని మతాలలో ప్రేమను పెంచుకుని సుఖ శాంతులు పొందాలి . ఈ సత్యాన్ని మర్చిపోకూడదని మెహాతాబ్ షా చెప్పి తనదారిన పంజాబు వెళ్లపోయెను . మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                             శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

దయ్యం పీడ

బాపురావు భార్యను దయ్యం పట్టి పీడించసాగింది . దాని ప్రభావం వల్ల నుదిటిమీద సింధూరం ,కంఠం బిగుసుపోవడం ,వంటిమీద వస్త్రాలు కాలిపోయేవి . మరొకప్పుడు జీడీల తో కాల్చిన బొబ్బలు కన్పించేవి . ఈ దయ్యం పీడించడం వల్ల బాపూరావు భార్య చిక్కి శల్యమైంది . అన్న పానాదులు ,నిద్రాహారాలు కరువయ్యాయి . అకోలా నుంచి ఒక మాంత్రికుణ్ణి  పిలిపించారు కాని ఆ ప్రయత్నం కూడా వ్యర్థమైంది . మందులు వాడారు . అంత్రాలు కట్టించారు -తంత్రాలు చేయించారు . అన్నీ నిష్ఫలమయ్యాయి . చిట్టచివరకు స్వామి వద్దకు తీసుకువచ్చారు . సింహం ఉన్నచోట నక్క తెలివి ఏం ఉపయోగిస్తుంది ? కస్తూరీ గంధం ఉన్నచోట దయ్యం దుర్గంధం దరి చేరగలదా ! అని  బాపూరావు స్వామీజీని ప్రార్ధించాడు . స్వామీజీ కృపా దృష్టిని ఆమెపై సారించారు - క్షణంలో దయ్యం పీడ విరగడైంది .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||


                                 శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )
మానవత్వం

'భీష్మ ఏకాదశి ' పండరీపురంలో విఠల్ ను దర్శించడానికి భక్తులు విపరీతంగా వస్తుంటారు . అంటువ్యాధులు కూడా సోకడం కద్దు . ఈ  ఉత్సవానికి షేగాం నివాసులు కూడా కొందరు వచ్చారు . కొందరు భక్తులకు కలరా సోకడంలో జనాన్ని పండరీపురం నుంచి బయటకు పంపి వేస్తున్నారు . చంద్ర భాగానది అవతలి ఒడ్డున కురుద్వాడి స్టేషను వైపు నుంచి భక్తులు వెళ్లడం ప్రారంభించారు . షేగాం నివాసియైన 'కవరై ' కి కూడా కలరా వ్యాధి సోకింది . వాంతులు ప్రారంభమయ్యాయి . కాళ్ళూ ,చేతులు బరువనిపించసాగాయి . ఎవరూ చేయడానికి దగ్గరకు వచ్చే వారు కాదు . కలరా భయం వల్ల ,పోలీసులకు భయపడి ఈ విషయం బయటకు తెలియనివ్వక ఆ రోగిని అక్కడే  వదిలి షేగాం  నివాసులు వెళ్ళిపోసాగారు . ఆపదలో ఆదుకునేవారు  ఎవరుంటారు ? సంపదలు ఉన్నపుడు అంతాదరి చేరుతారు . చెరువులో నీళ్లుంటేనేగా చేపలుండేది . ఇది లోక సహజం . కానీ ఇలాంటి సమయాల్లోనే ఏ భగవంతుడో వారికి దారి చూపి సాయం చేయడానికి వస్తారు అను తెలుసుకున్న కవరె  కూడా స్వామీజీని ప్రార్ధించాడు . అప్పుడు స్వామీజీ ఇతనిని కూడా మనతో తీసుకువెళదాం అన్నారు . ఒకడేమో ఇతడు చనిపోయాడేమో అన్నాడు . ఇతనిని తీసుకెళ్లడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనాల్సి వస్తుంది . అందుచేత  చంద్రభాగానది దాటి వెళ్లడం మంచిది అన్నారు . దానికి స్వామీజీ కోపంగా నువ్వేమి మాట్లాడుతున్నావు ? మన గ్రామస్తుడు  క్లిష్ట పరిస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నపుడు అతనిని వదలి వెళ్లడం మంచిదా ? న్యాయమా ? మానవత్వం గల మనిషికి ఇది సిగ్గుచేటు అని స్వామి ఆ రోగి వద్దకు వెళ్లి చేయి అందించి లే !లే ! మన ప్రాంతానికి పోదాం అన్నారు . నీవు భయపడాల్సిన అవసరంలేదు ,నీకు గండం గడచిపోయింది అని అతని శిరసుపై చేయి ఉంచి ఆశీర్వదించారు . క్షణంలో స్వామి కృపవల్ల విరేచనాలు ,వాంతులు తగ్గిపోయాయి . యోగులను ఆశ్రయిస్తే యముడు కూడా దగ్గరకు రాడు . స్వామీజీ ఆశీర్వాదం పొందిన అతడెంతో ధన్యజీవి .

 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!!